Herre Gud, du er og bliver

Representative Text

1 Herre Gud, du er og bliver
Den, som jeg har hjertenskjær;
I dit Hus een Dag mig giver
Mere end som tusind her;
Under Livets Strid og Nød
Hvilen i det Ord hvor sød!
Og hvor godt hos dig vor Hyrde,
At saa glemme Dagens Byrde!

2 Udenfore Hjertet isner,
Verden er saa koldt et Hjem,
Troen kjølner, Haabet visner,
Ukrud vokser frodig frem;
Liv og Lykke varer kort,
Venner skilles, vandre bort,
Rakel sine Børn begræder,
Trøstes ellers ingen Steder.

3 Men, naar til mig Ordet kommer
Stærkt og trofast fra min Gud,
Som de skjulte Tankers Dommer,
Som et Trøstens Sendebud,
Som en Torden, som en Ild,
Som en Lustning sød og mild,
Da min Sjæl til Himlen bæres,
Tidens Sorg som Røg fortæres.

4 Og naar Salmesangen stiger
Op mod Evighedens Kyst,
Uro stilles, Angest viger,
Hjertet banker høit af Lyst,
Sjælen op fra Jordens Grus
Længes til sin Faders Hus,
Med sin Gud i Aanden taler,
Og i Haabet sig husvaler.

5 O min Sjæl, du skal dig svinge
Til det Salems Berg engang,
Hvor Kerubers Harper klinge
Til Forløstes Seierssang!
Syng da nu, send Bønne-Bud
Sent og tidlig hjem til Gud,
Mens du end paa Jord en Fremmed
Vandrer langt fra Fader-Hjemmet!

6 Dage komme, Tider flygte,
Hold dig til Guds Ord og sig:
Det er mine Fødders Lygte,
Og et Lys her paa min Sti.
Søg din Glæde i det Ord,
Som fra Himmerig til Jord
Bær den Naadeskat, der giver
Trøst og Fred, som evig bliver.

7 Kristne, medens her vi vandre,
Lader os paa Fædres Vis
Bede sammen med hverandre,
Glade synge Herrens Pris!
Hør da, Gud, vor Bøn og Sang,
Og velsign vor Kirkegang,
Lad dit Aasyns Straaler falde
Sødt i Hjertet paa os alle!



Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #233

Author: Johan Olof Wallin

Johan Olaf Wallin was born at Stora Tuna, in 1779, and early displayed his poetical powers. In 1805, and again in 1809, he gained the chief prize for poetry at Upsala. In the latter year he became pastor at Solna; here his ability as a preacher was so striking that he was transferred to Stockholm, in 1815, as "pastor primarius," a title for which we have no exact equivalent. In 1818 he was made Dean of Westeras, and set about the task of editing a revised hymn-book for the whole of Sweden. This task he completed in 1819, and published it as, Den Swenska Psalmboken, af Konungen gillad och stadfästad (The Swedish hymn-book, approved and confirmed by the King). To it he contributed some 150 hymns of his own, besides translations and recasting… Go to person page >

Translator: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Alterer: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)

Kirkesalmebog #d201

TextPage Scan

Kirkesalmebog #233

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #233

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #233

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d133

Suggestions or corrections? Contact us