510. Herre! jeg maa klage

1 Herre! jeg maa klage,
Mine Levedage
Skammer jeg mig ved!
Jeg din Vilje kjender,
Og min Hu sig vender
Dog til Synden leed;
Dette Bryst i syndig Lyst,
Veed jeg, kan dig ei behage,
Derfor maa jeg klage.

2 Herre! jeg maa græde,
Ak, kun liden Glæde
Har du havt af mig;
Jeg dit Navn vel bærer,
O, men hvordan ærer
Jeg, min Frelser, dig?
Syndens Rod i Kjød og Blod
Sine Kviste vidt udbrede,
Derfor maa jeg græde.

3 Herre! jeg maa sukke,
Vil du endnu lukke,
Op din Favn for mig?
Lindring i sin Smerte
Finder dette Hjerte,
Jesu, kun hos dig.
For din Røst har dette Bryst
Tidt sig kunnet fast tillukke,
Derfor maa jeg sukke.

4 Herre! jeg maa bede,
Hvor skal jeg hernede
Finde Styrke vel?
Styrke til at blive
Tro min Gud i Live
Med en villig Sjæl?
Aanden kun i Prøvens Stund
Kan i Hjertet Kraft berede,
Derfor maa jeg bede.

5 Herre! vil du hore?
Laaner du dit Øre
Til mit Suk, min Bøn?
Gaar du mig imøde,
Vil du ei forstøde
Din forlorne Søn?
Angst og svag pa Angrens Dag
Han sin Bøn til dig maa gjøre,
Herre, vil du høre?

6 Ja, du svigter ikke,
Jeg i dine Blikke
Læser Naadens Bud,
Naade for hver Synder,
Som i Troen skynder
Sig hen til sin Gud,
Iil da, iil! min Jesu Smik
Spaar i Tvilens Øieblikke,
Jesus svigter ikke.

Text Information
First Line: Herre! jeg maa klage
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 11 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Eleventh Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Omvendelsen (3 more...)
Notes: Author/Translator from index: Hermann Andreas Timm (Sammenligh en Song: "Hvad er det for Toner" - i en Samling af Bjørn Chr. Lund, 1781, kb.havn. - kaldet: "En lidenBrudegave sendt fra Brudgommen Jesus") Som: Jesu, du min Glæde
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us