Före ordets betraktande

Representative Text

1 Herre, samla oss nu alla
Kring ditt dyra nådes ord,
Likt ett vårregn låt det falla
På vårt hjärtas torra jord!
Värdes oss din Ande sända
Och din eld ibland oss tända,
Mätta ljufligt de elända,
Herre, vid ditt rika bord
Mätta ljufligt de elända,
Herre vid ditt rika bord1

2 Lär oss troget taga vara
På det ord oss gifvet är,
Led oss i ditt ljus, det klara,
På den väg, som till dig bär,
Håll vårt hjärta för dig stilla,
Låt ej otron oss förvilla,
Herre, låt oss ej förspilla
Nådestunden du beskär!
Herre, låt oss ej förspilla
Nådestunden du beskär!

3 Må vi akta på den tiden,
Då du söker oss, o Gud!
Snart är nådens dag förliden,
Och vi få ej flera bud.
O, så hjälp oss nu att höra
Hvad vår själ kan saliggöra,
Upplåt du vårt hjärtas öra
Och förnim vårt böneljud!

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #141

Author: Carolina Sandell

Lina Sandell (full name: Karolina Wilhelmina Sandell-Berg) (3 October 1832–27 July 1903) was a Swedish poet and author of gospel hymns. See also in: Wikipedia  Go to person page >

Text Information

First Line: Herre, samla oss nu alla
Title: Före ordets betraktande
Author: Carolina Sandell
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #141

Page Scan

De Ungas Sångbok: utgiven för Söndagsskolan Ungdomsmötet och hemmet #189

Lill Basunen, Innehallande Andliga Sanger #d30

Page Scan

Nya Psalmisten: sånger för allmän och enskild uppbyggelse #419

Soendagsskol-Bok, innehallande, Liturgi, Laesordning, och Sanger #d85

Page Scan

Söndagsskolbok: innehållande liturgi och sånger för söndagsskolan (Omarbetad uppl.) #92

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements