Före ordets betraktande

Representative Text

1 Herre, samla oss nu alla
Kring ditt dyra nådes ord,
Likt ett vårregn låt det falla
På vårt hjärtas torra jord!
Värdes oss din Ande sända
Och din eld ibland oss tända,
Mätta ljufligt de elända,
Herre, vid ditt rika bord
Mätta ljufligt de elända,
Herre vid ditt rika bord1

2 Lär oss troget taga vara
På det ord oss gifvet är,
Led oss i ditt ljus, det klara,
På den väg, som till dig bär,
Håll vårt hjärta för dig stilla,
Låt ej otron oss förvilla,
Herre, låt oss ej förspilla
Nådestunden du beskär!
Herre, låt oss ej förspilla
Nådestunden du beskär!

3 Må vi akta på den tiden,
Då du söker oss, o Gud!
Snart är nådens dag förliden,
Och vi få ej flera bud.
O, så hjälp oss nu att höra
Hvad vår själ kan saliggöra,
Upplåt du vårt hjärtas öra
Och förnim vårt böneljud!

Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #141

Author: Carolina Sandell

Caroline W. Sandell Berg (b. Froderyd, Sweden, 1832; d. Stockholm, Sweden, 1903), is better known as Lina Sandell, the "Fanny Crosby of Sweden." "Lina" Wilhelmina Sandell Berg was the daughter of a Lutheran pastor to whom she was very close; she wrote hymns partly to cope with the fact that she witnessed his tragic death by drowning. Many of her 650 hymns were used in the revival services of Carl O. Rosenius, and a number of them gained popularity particularly because of the musical settings written by gospel singer Oskar Ahnfelt. Jenny Lind, the famous Swedish soprano, underwrote the cost of publishing a collection of Ahnfelt's music, Andeliga Sänger (1850), which consisted mainly of Berg's hymn texts. Bert Polman  Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #141

Page Scan

De Ungas Sångbok #189

Lill Basunen, Innehallande Andliga Sanger #d30

Page Scan

Nya Psalmisten #419

Soendagsskol-Bok, innehallande, Liturgi, Laesordning, och Sanger #d85

Page Scan

Söndagsskolbok #92

Suggestions or corrections? Contact us