Guds ord

Representative Text

1 Hvad är den kraft, hvad är den makt,
Den kristna riddarskarans prakt,
Den skärm, den sköld, den borg för hären,
De blanka, slipade gevären,
Som aldrig föllo ned til jord?
Det är Guds ord, det är Guds ord.

2 Hvad är som ett tväeggadt stål,
Som aldrig något motstånd tål,
Och intet pansar utestånger,
Men genom själ och anda tränger
Och egen vanmakt känna lär?
Det är Guds ord, Guds ord det är.

3 Hvad brusar så med stormens ljud
Och öfverröstar åskens bud?
Hvad dundrar uti syndar'ns öra,
Som domens röst han skulle höra,
Och straffet honom frukta lär?
Det är Guds ord, Guds ord det är.

4 Hvad susar som en vestanfläkt
Och kläder allt i sommarns dräkt,
Hvad friskar upp de slagna hjärtan,
Hvad ropar tröst i syndasmärtan,
Hvad drifver sorgen fjärran här?
Det är Guds ord, Guds ord det är.

5 O, kraftens ord, du lifvets ord!
Till salighet uppå vår jord
Af Herren Gud, du år oss gifvet;
I dig år sanningen och lifvet,
Och vågen du till himlen lår,
Ty Herrens, Herrens ord det är.

6 O, kom med kraft! O, kom med lif!
Vårt hjärtas riddar-rustning blif!
Den lilla skaran för ur striden,
Dess kämpar längtaefter friden;
Till himlen från en stridfull jord
Kom, för oss du,Guds helga ord!Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #33

Author: Carolina Sandell

Caroline W. Sandell Berg (b. Froderyd, Sweden, 1832; d. Stockholm, Sweden, 1903), is better known as Lina Sandell, the "Fanny Crosby of Sweden." "Lina" Wilhelmina Sandell Berg was the daughter of a Lutheran pastor to whom she was very close; she wrote hymns partly to cope with the fact that she witnessed his tragic death by drowning. Many of her 650 hymns were used in the revival services of Carl O. Rosenius, and a number of them gained popularity particularly because of the musical settings written by gospel singer Oskar Ahnfelt. Jenny Lind, the famous Swedish soprano, underwrote the cost of publishing a collection of Ahnfelt's music, Andeliga Sänger (1850), which consisted mainly of Berg's hymn texts. Bert Polman  Go to person page >

Text Information

First Line: Hvad är den kraft, hvad är den makt
Title: Guds ord
Author: Carolina Sandell
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #33

Page Scan

Nya Psalmisten #407

Svenska Soendagsskolans Saangbok Utgifven af Oesterns Soendagsskolfoerening #d95

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.