Hvor saligt var det Ægte-Par

Hvor saligt var det Ægte-Par

Author: Thomas Kingo
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Hvor saligt var det Ægte-Par
I Kana overmaade,
Hvor Jesus selv indbuden var
Til dere Fryd og Baade!
Den Bryllupsdag og Glædesfest
Blev herlig af den Bryllupsgjest,
Som giver evig Naade.

2 Men aldrig nogen Dag gaa frem
Af gylden Morgenrøde,
Paa hvilken ingen Modgangs Klem
Guds kjære Børn kan støde;
Saa ren ser ikke Himlen ud,
At ei en Sky med Storm og Slud
Kan Middags-Solen møde.

3 Saa gik det her de unge To
I deres Bryllups Glæde,
Dog Jesus, Verdens Sol og Ro,
Personlig var tilstede,
Alligevel slap Modgang ind,
Som trykked deres kjærlig' Sind
Paa deres Brude-Sæde.

4 Den gode Vin før Tiden slap,
Men Vandet blev tilbage,
Saa bliver Glæden ofte knap
I bedste Fryde-Dage;
Men om der findes kjærlig Bøn
Og Tro til Jesus Krist, Guds Søn,
Da stilles Trang og Klage.

5 Naar, Jesus, du kun inde er,
Lad da paa Døren banke
En ganske Nøds og Modgangs Hær
Lad Sorgens Vand sig sanke,
Til alle Kar de fulde staa,
Dog skal din Trøst dem overgaa,
For du har Haand i Hanke.

6 Den Time kommer, naar du ser,
Vort Kar vil overflyde,
Naar alle Ting sig ilde ter,
Da skal din Hjælp frembryde,
Da vil du vende Korsets Stand,
Og Glædens Vin for Sorgens Vand
I vore Hjerter gyde.

7 O Jesus, du, som Hjerter kan
Alene sammenbinde
I Gud til kjærlig Ægestand,
O lad din Hjælp sig finde
Hos alle dim, som i din Frygt
Har deres Løfter paa dig bygt,
Lad Fryd for dem oprinde!

8 Giv Ære, Held og gode Raad,
Giv tusindfoldig Lykke,
Stadfæst du selv al deres Daad
Udi dit gode Tykke!
Velsigne deres Sjæl og Liv,
Og efter Dødens Dag dem giv
Din Himmels Ære-Smykke!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #203

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d256

TextPage Scan

Kirkesalmebog #203

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #203

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #130

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #203

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d177

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.