Hvor stor er dog den glæde

Hvor stor er dog den glæde

Author: Thomas Kingo
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Hvor stor er dog den Glæde,
At man med Jesus maa
I Herrens Tempel træde,
Og i hans Forgaard staa!
Den Lyst, den Ro, den Ære
Kan aldrig siges ud,
Naar Sjælen den maa være
Sin Frelsers Kirkebrud.

2 Op Sjæl, og agt vel nøie
Din Jesu Kirkefærd!
Gud gaar for hver Mands Øie,
Og la'r sig lede her
Udaf Forældres Hænder
I Lydighedens Baand,
Som selv al Jordens Ender
Og Himlen har i Haand.

3 O Tempel, hvad din Lykke
Paa denne Dag er stor,
At Jesus selv vil smykke
Din Helligdom og Kor!
Gid Hjerterne kan vilde
Annamme hannem saa,
Som han, al Naadens Kilde,
I dem vil gjerne bo.

4 Men ak, Guds Tempels Ære
Er lagt i Støvet ned,
Enhver sig selv kan lære,
Af Jesus Faa kun veed;
Hans Ord, hans Himmel-Tale,
Hans Prædiken, hans Flid
Tør man med Spot betale,
Og trodse Naadens Tid.

5 Iblandt de Lærdes Skare
Sig Jesus sætter ned,
At høre og forfare,
Hvad de om hannem veed;
De søge Skriften nøie,
Men Jesus kjendes ei,
Som staar for deres Øie,
Thi Stolthed siger: nei.

6 O Jesus, gid du vilde
Mit Hjerte danne saa,
Det baade aarl' og silde
Dit Tempel være maa!
Du selv min Hjerne vende
Fra Verdens kloge Flok,
Og lær mig dig at kjende,
Saa har jeg Visdom nok!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #196

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d258

TextPage Scan

Kirkesalmebog #196

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #196

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #125

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #196

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d180

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.