Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

I denne Verdens Sorger sænkt

I denne Verdens Sorger sænkt

Author: Laurentius Petri; Translator: M. B. Landstad
Published in 5 hymnals

Full Text

1 I denne Verdens Sorger sænkt
Du merker ei, hvor ubetænkt
Din Dag til Ende skrider,
Du tror dig sikker, stærk og vis,
Du jager efter Verdens Pris,
Og om dens Eie strider–
O Menneske, o Menneske!
Til Enden fort det lider.

2 Og naar du stræver her som bedst,
Saa kommer en ubuden Gjæst,
Den, som vi Døden kalde;
Den Sikre vaagner da med Graad,
Den Vise veed sig ingen Raad,
Den Stærkeste maa falde–
O Menneske, o Menneske!
Han henter dig og alle.

3 Da heder det: Beskik dit Hus!
Nu maa du dø til Jordens Grus
Jeg denne Nat dig sender;
Her hjælper Bøn og Modstand ei,
Du maa nu vandre ad den Vei,
Der ingen atter vender–
O Menneske, o Menneske!
Befal dig Gud i Hænder!

4 Da skal du finde, det er sandt,
At om du hele Verden vandt,
Det var dig ei til Baade;
For Dommens Stol og Himlens Port
Der spørges om, hvad dit har gjort,
Du høster, som du saa'de–
O Menneske, o Menneske,
Betænk din store Vaade!

5 Den Port er vid, den Vei er bred,
Som bær til helveds Afgrund ned,
Og mange der forsvinde,
Den Port er trang, den Vei er smal,
Som bær til Livsens lyse Sal,
Men faa er de, den finde–
O Menneske, o Menneske,
I Tide dig befinde!

6 Vaagn op, vaagn op! gjør Bod og bed!
I Troen daglig dig bered
Til hen i Fred at fare!
Din Jesus favn, din Synd begræd!
De Arme fød, de Røgne klæd,
Din Tro at aabenbare–
O Menneske, o Menneske!
Du for Guds dom skal svare.

7 Trøst ikke paa, hvad du har gjort
af Godt og Ædelt, Høit og Stort,
alt efter Verdens Maade,
Men sig: o Gud, i al min Stund
Unyttig Tjener er jeg kun;
Lad strenge Ret ei raade,
O Jesus Krist, o Jesus Krist,
Bed du for mig om Naade!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #456

Author: Laurentius Petri

(no biographical information available about Laurentius Petri.) Go to person page >

Translator: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: I denne Verdens Sorger sænkt
Author: Laurentius Petri
Translator: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d270
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #456
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #296Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #456Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d188
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements