Ingen Høihed, ingen Ære

Ingen Høihed, ingen Ære

Author: Thomas Kingo
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Ingen Høihed, ingen Ære,
Ingen slig Fuldkommenhed
Kan der under Solen være,
At den fri for Fald sig veed;
Ingen sig fordriste maa,
Om han end idag kan staa,
Thi han kan imorgen falde,
Og sig ulyksalig kalde.

2 Store Helgen ogsaa haver
Adams Kjød og Klæder paa,
Deres høie Himmel-Gaver
De i Lerkar bære maa.
Kom og se, hvor Peder faldt!
Der det om hans Troskab gjaldt,
Jesus da hans Løfter savner,
De fløi bort som Røg og Avner.

3 Han ved Ilden, naar han gyser,
Veed sig vel at gjøre varm,
Men Guds Kjærlighed dog fryser
I hans Hjerte, Bryst og Barm.
Naar en Pige spørger ham,
Om han kjender det Guds Lam,
Han tre Gange Jesus nægter,
Og med Meen-Ed for sig fegter.

4 Hanen galer og forkynder
Nattens Gang, men Peder ei
Kjender Gang i sine Synder,
Han er paa den brede Vei;
Han forbander sig og svæ'r,
At ham Jesus fremmed er,
Og midt i hans Synd og Laster
Jesus Øie paa ham kaster.

5 Peder, er du da en Klippe,
Som Guds Kirke bygges paa?
Hvor kan du da saadan glippe,
Og i Storm ei bedre staa?
Nei, vor Jesus Klippen er,
Og hans Ord, som al Ting bær,
Han staar fast og aldrig rygges,
Paa hans Ord Guds Kirke bygges.

6 Ingen Hjertesorg og Møie
Dig, o Jesus, hindre kan
Fra at vende hen dit Øie
Paa den usle, faldne Mand.
Han og merked, at du saa
Alt, hvad i hans Hjerte laa,
Og hvad Skyld der i ham findes,
Saa dit sande Ord han mindes.

7 Han dig nægted trende Gange,
Og afsvor sin Hjerte Gud,
Mine Fald, de er saa mange
Mod hvert Lovens Ord og Bud,
At de overløbe kan
Stjerners Tal og Havets Sand;
Mund og Tunge, Hjerte, Øie
Sig fra dig til Verden bøie.

8 Vel kan jeg i Synden rende
Som en modig Hest i Strid,
Men at jeg mig kan omvende,
Det formaar ei al min Flid.
Vend dig derfor til mig saa
Med din Naade, at jeg maa
Af dit Guddoms Øie skue
Kraften af din Naade-Lue!

9 Peder faldt og blev oprettet
Ved din Naades tore Arm,
O min Jesus, det har lettet
Synde-Stenen af min Barm;
Du vil mig og ei forsmaa!
Ihvor høit min Synd gaar paa,
Vær med Trøstens Aand tilstede,
Lær mig kun som han at græde!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #321

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d287

TextPage Scan

Kirkesalmebog #321

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #321

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #426

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #321

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.