Jag är en gäst och främling Som mina fäder här

Jag är en gäst och främling Som mina fäder här

Author: Carolina Sandell
Tune: HOME (Bishop)
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Jag är en gäst och främling
Som mina fäder här,
Mitt hem är ej på jorden,
Nej, ofvan skyn det är.
Där uppe bor min Fader
I härlighet och ljus;
Där ville jag och vara
Uti min Fadershus.
Hem, hem, mitt kär hem!
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du mitt hem.

2 Där uppe bor min Jesus,
Min Frälsare sa huld,
Som gick för mig i Döden
Och tog på sig min skuld.
Om glädjen blomsterströdde
Hvart steg jag här går fram,
Jag skulle ändå längta
Hem till Guds dyra Lamm.
Hem, hem, mitt kär hem!
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du mitt hem.

3 Hur jordens blommor dofta
Af friskhet och behag,
Och hur dess fåglar sjunga
Den sköna sommardag,
Hur vänner dyra, kära
Så ljufligt möta mig,
Mitt hjärta ändock längtar,
O, sköna hem, till dig!
Hem, hem, mitt kära hem!
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du, mitt hem.

4 Ty här på denna jorden
Är synden med i allt
Och ger åt allt det sköna
En främmande gestalt.
Fast den ej kan fördöma,
Se'n själf fördömd den är,
Den kan mig ännu plåga,M
Men så den skall ej där.
Hem, hem, mitt kär hem!
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du mitt hem.

5 Och snart, så ordet säger,
Jag skall ock hinna dit,
Men Jesus själf skall komma
Och hämta mig till sig.
Då skall jag salig skåda
Hvad här jag trodde på
Och till min Jesu ära
Dem gyllne harpan slå.
Hem, hem, mitt kär hem!
Ej finns en plats på jorden
Så skön som du mitt hem.


Source: Andeliga Sånger (3. upplagan) #135

Author: Carolina Sandell

Caroline W. Sandell Berg (b. Froderyd, Sweden, 1832; d. Stockholm, Sweden, 1903), is better known as Lina Sandell, the "Fanny Crosby of Sweden." "Lina" Wilhelmina Sandell Berg was the daughter of a Lutheran pastor to whom she was very close; she wrote hymns partly to cope with the fact that she witnessed his tragic death by drowning. Many of her 650 hymns were used in the revival services of Carl O. Rosenius, and a number of them gained popularity particularly because of the musical settings written by gospel singer Oskar Ahnfelt. Jenny Lind, the famous Swedish soprano, underwrote the cost of publishing a collection of Ahnfelt's music, Andeliga Sänger (1850), which consisted mainly of Berg's hymn texts. Bert Polman  Go to person page >

Text Information

First Line: Jag är en gäst och främling Som mina fäder här
Author: Carolina Sandell
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #135

Page Scan

Nya Psalmisten #579

Suggestions or corrections? Contact us