Jeg løfter op til Gud min Sang

Jeg løfter op til Gud min Sang

Author: M. B. Landstad
Published in 3 hymnals

Representative Text

1 Jeg løfter op til Gud min Sang
Endnu engang
Fra disse Jordens Dale.
Vor Herre Krist han henter mig
Smart hjem til sig
I Himlens høie Sale.
Som Lynet far,
Han kommer snar,
Da skal hans Pris
Paa anden Vis
De Guds Basuner tale.

2 Naar min Forløsning stunder til,
Jeg glædes vil
Og løfter of mit Hoved,
Da løses jeg, da gaar jeg ind
Til Vennen min,
Gud være evig lovet!
Da reises af
Den mørke Grav
Det, som var saa'd
Med Suk og Graad,
Da er den Søvn udsovet.

3 Naar Figentræet skyder Blad,
Jeg er saa glad,
Da bliver her snart Sommer,
Naar Himmerigets Blomster gro,
Det er min Tro,
Guds Rige snarlig kommer!
Hans Brud jet er,
Hans Ring jeg bær,
Har Lampen tændt,
Og Hjertet vendt
Til ham, al Verdens Dommer.

4 Jeg hører hans livsalig Røst
Guds Børn til Trøst
Fra høien Himmel tone:
Jeg kommer, se jeg kommer snart,
Hold du kun hart,
At ingen ta'r din Krone!
Min Brud, dig glæd,
Min Løn er med:
Dig, som var tro,
En evig Ro
Og Glæde for Guds Throne!

5 I Aanden glad da Bruden from
Hun siger: kom!
Saa hjertelig hun frydes;
Og hvo det hører siger: kom!
Lad Livsens Flom
Sødt over os udgydes!
Hvo lider Tørst,
Han komme først,
Hvo vil og kan,
Tag' Livsens Vand,
Som uforskyldt tilbydes!

6 En Himmel ny saavelsom Jord,
Det er hans Ord,
Da vorder til hans Ære.
Se, Guds Paulum blandt Menn'sken er,
Han bor os nær,
Og vi hans Folk skal være!
Lad Verden saa
I Stykker gaa,
Guds Ord ei brast,
De stande fast,
Den Bro skal Bruden bære!

7 Gud skal da tørre af mit Kind
Hver Taare min,
Ei Død skal være mere,
Ei heller Sorg, ei heller Skrig,
Ei Pine slig,
Som her Guds Børn maa bære;
Det første fort
Er veget bort,
Og Glæden ny
I Himlens By–
Eia, hvor godt at være!

8 Da synger jeg for Thronen glad
Et beder Kvad,
Og løfter Palmegrene,
Med hvide Klæder, som er to'd
I Lammets Blod
For Herrens Øine rene.
Halleluja! Eia, eia,
For liflig Klang!
Og al min Sang
Er Herren, Herren ene.

9 Amen, Vesignelse og Pris
Paa alle Vis,
Og Visdom, Magt og Styrke
Tilhører Gud i Evighed,
Som saa herned
Til os i Dødens Mørke!
Halleluja! Eia, eia!
I Himmerig
Der skal vi dig
I Aand og Sandhed dyrke.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #107

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: Jeg løfter op til Gud min Sang
Author: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)
TextPage Scan

Kirkesalmebog #107

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #107

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #107

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.