Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Jesus Krist, vor frelser kjære

Representative Text

1 Jesus Christ, vor Frelser kjære,
Strassen for os vilde bære,
Med sin Pine og sin Død
Han os frelste fra Helveds Nød.

2 At vi mindes det med Glæde,
Gav han os sit Kjød at æde
Skjult i Brødet, og sit Blod
Han os rækker i Vinen god.

3 Hvo til Guds Bord hen vil træde,
Maa sig dertil vel berede;
Hvo uværdig dertil gaar,
Han for Livet kun Døden faar.

4 Du skal Gud, din Fader, prise,
At han vil dig saa bespise,
For din Syndeskyld og Straf
Hani Døden sin Søn hengav.

5 Tro, ot tvivl saa ingenlunde,
At til Syge, ei til Sunde
Jesus rækker denne Mad,
Han vil Sørgende gjøre glad.

6 Slig Barmhjertighed og Naade
Hjertet søger, stedt i Vaade,
Er du karsk, gaa ei derhen,
At ei værre dig hændes end.

7 Selv han siger: Kom du Arme,
Jeg mod dig mig vil forbarme,
Karske trænge ikke til
Hjælpen, som Lægen yde vil.

8 Kunde selv du dig forløse,
Hvi mit Blod før dig udøse?
Dette Bord er ei for dig,
Kan du hjælpe dig uden mig.

9 Tror du fast af Hjertens Grunde
Og bekjender sandt med Munde,
Da er du fuldvel bered,
Æder, drikker til Salighed.

10 Frugten maa ei udeblive,
Næsten elske du i Live,
saa din Vandel Vidne bær'
Om din Naad', dig skjenket er.

Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #26

Author: Martin Luther

Luther, Martin, born at Eisleben, Nov. 10, 1483; entered the University of Erfurt, 1501 (B.A. 1502, M.A.. 1503); became an Augustinian monk, 1505; ordained priest, 1507; appointed Professor at the University of Wittenberg, 1508, and in 1512 D.D.; published his 95 Theses, 1517; and burnt the Papal Bull which had condemned them, 1520; attended the Diet of Worms, 1521; translated the Bible into German, 1521-34; and died at Eisleben, Feb. 18, 1546. The details of his life and of his work as a reformer are accessible to English readers in a great variety of forms. Luther had a huge influence on German hymnody. i. Hymn Books. 1. Ellich cristlich lider Lobgesang un Psalm. Wittenberg, 1524. [Hamburg Library.] This contains 8 German h… Go to person page >

Author: Jan Hus

[John Huss] Jan Hus was born in Bohemia (part of the region, along with Moravia, we now call the Czech Republic), ca. 1370. He studied philosophy and theology at Prague University. Though only regarded as an average student, he received an undergraduate degree in 1396 and a Masters in 1398. In 1402 he was ordained as a priest in the Catholic Church and became rector and priest at Bethlehem Chapel. Hus lived in a time of great political and religious upheaval and to fully understand the man and his circumstances, some background is necessary. Domestic political turmoil was emerging in Bohemia and in the early 1400s the Catholic Church was enmeshed in the Great Schism in which three rival popes vied for control of the church. The schism l… Go to person page >

Translator (Norwegian): K. Mortensoen

(no biographical information available about K. Mortensoen.) Go to person page >

Text Information

First Line: Jesus Krist, vor frelser kjære
Author: Martin Luther
Author: Jan Hus
Translator (Norwegian): K. Mortensoen
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #26

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d213

Suggestions or corrections? Contact us