Jesus Krist, vor Hjælp, er kommen

Representative Text

1 Jesus Krist, vor Hjælp, er kommen,
Haver baaret Straffedommen,
Med sin Pine og sin Død
Han os frelste af Helveds Nød.

2 Til en Hjertens Minde-Glæde
Gav han os sit Kjød at æde
Udi Brød, af Naaden sin,
Og at drikke hans Blod i Vin.

3 Hvo sig til Guds Bord bereder,
Agte vel paa sine Steder,
Hvo derhen uværdig kom,
Æder, drikker sig selv til dom.

4 Du skal takke Gud, din Fader,
Som til Bords dig byde lader,
Og for din Misgjerning svar
Sin Enbaarne hengivet har.

5 Du skal tro og dig ydmyge,
Maden er kun for de Syge,
Som for Synd bær Sor og Savn,
Lad den komme i Jesu Navn!

6 Slig Guds Miskund stor og Naade
Søger dem, som er i Vaade,
Er du karsk, saa bliv derfra,
At ei værre dig hændes da.

7 Kom, I Arme! selv han beder,
Jeg vil vederkvæge eder,
Karske Lægen ei attraar,
Vantak ene af dem han faar.

8 Løser selv du Skydbrev dine,
Hvi bar jeg al Dødens Pine?
Dette Bord ei gjælder dig,
Kan du hjælpe dig uden mig.

9 Tror du ret af Hjertens Grunde,
Og bekjender sandt med Munde,
Da er du i Gud bered,
Æder, drikker til Salighed.

10 Frugten da ei udebliver,
Du din Næste glad tilgiver,
Kaster al hans Brøde bort,
Alt som Gud mod dig selv har gjort.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #308

Translator (German): Martin Luther

Luther, Martin, born at Eisleben, Nov. 10, 1483; entered the University of Erfurt, 1501 (B.A. 1502, M.A.. 1503); became an Augustinian monk, 1505; ordained priest, 1507; appointed Professor at the University of Wittenberg, 1508, and in 1512 D.D.; published his 95 Theses, 1517; and burnt the Papal Bull which had condemned them, 1520; attended the Diet of Worms, 1521; translated the Bible into German, 1521-34; and died at Eisleben, Feb. 18, 1546. The details of his life and of his work as a reformer are accessible to English readers in a great variety of forms. Luther had a huge influence on German hymnody. i. Hymn Books. 1. Ellich cristlich lider Lobgesang un Psalm. Wittenberg, 1524. [Hamburg Library.] This contains 8 German h… Go to person page >

Author: Jan Hus

[John Huss] Jan Hus was born in Bohemia (part of the region, along with Moravia, we now call the Czech Republic), ca. 1370. He studied philosophy and theology at Prague University. Though only regarded as an average student, he received an undergraduate degree in 1396 and a Masters in 1398. In 1402 he was ordained as a priest in the Catholic Church and became rector and priest at Bethlehem Chapel. Hus lived in a time of great political and religious upheaval and to fully understand the man and his circumstances, some background is necessary. Domestic political turmoil was emerging in Bohemia and in the early 1400s the Catholic Church was enmeshed in the Great Schism in which three rival popes vied for control of the church. The schism l… Go to person page >

Translator (Norwegian): M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d308

TextPage Scan

Kirkesalmebog #308

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #308

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #308

Suggestions or corrections? Contact us