Kan du gifva ditt hjärta

Kan du gifva ditt hjärta för tidigt åt Gud

Author: Carolina Sandell
Tune: [Kan du gifva ditt hjärta för tidigt åt Gud]
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 Kan du gifva ditt hjärta för tidigt åt Gud,
Som så tidigt dig slöt i sin famn?
Kan du börja för tidigt att älska hans bud
Och bekänna för världen hans namn?

2 Månne ungdom och vår icke pass för Gud,
Icke lofsångens jublande röst?
Månne hellre de tunga, de klagande ljud
I den kalla, den vissnande höst?

3 Månne glädjen i lifvet blir mindre med Gud?
Skall hvar ros sina blad börja strö
För den lefvande fläkt – månne sångernas ljud
Skola tystna i vågen – och dö?

4 O, du vet ej, hvad lycka, hvad salighed är,
Förrän Jesus har blifvit din vän
Och fått släcka den evighets törst, som dig tär,
Om än ofta fördold för dig än!

5 O, hur fattig din sång och hur kylig din vår,
Om ej Jesus har skänkt dig sin frid!
Men med denna, hur trygg midt i stormen du står
Och hur viss i den växlande tid!

Source: Lutherförbundets Sångbok #S166

Author: Carolina Sandell

Lina Sandell (full name: Karolina Wilhelmina Sandell-Berg) (3 October 1832–27 July 1903) was a Swedish poet and author of gospel hymns. See also in: Wikipedia  Go to person page >

Text Information

First Line: Kan du gifva ditt hjärta för tidigt åt Gud
Title: Kan du gifva ditt hjärta
Author: Carolina Sandell
Meter: 12.9.12.9
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
Text

Lutherförbundets Sångbok #S166

Svenska Soendagsskolans Saangbok Utgifven af Oesterns Soendagsskolfoerening #d135

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements