Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Kirken er til Moder kaaret

Kirken er til Moder kaaret

Author: M. B. Landstad
Published in 3 hymnals

Full Text

1 Kirken er til Moder kaaret,
Har sin Gud og herre baaret
Mange Sønner, Døtre smaa,
Som Guds Øie hviler paa.

2 Hun er den, til Frihed føder,
Lovens Trældom fra sig støder,
Sanker flokken i sit Skjød
Ei med Tvang, men Tale sød.

3 Thi den Sandhed, som hun lærer,
Naaden, hvorom Bud hun bærer,
Herren, som vi podes i,
Gjør os ret i Aanden fri;

4 Mens af Kjærligheden bundne,
Lydige vi blive fundne
Mod vor Gud og Herre god,
Fuld af Tro og trøstigt Mod.

5 Vilde Gud mangfoldiggjøre
Folket inden Kirkens døre,
Hellige dem med sit Ord,
Gjøre Moderglπden stor!

6 6 Gjøre Børneflokken fager,
At i Fred den fremad drager
Syngende til Paradis
Herrens Navn Lov, Tak og Pris!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #293

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: Kirken er til Moder kaaret
Author: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d316
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #293
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #293Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements