Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

293. Kirken er til Moder kaaret

1 Kirken er til Moder kaaret,
Har sin Gud og herre baaret
Mange Sønner, Døttre smaa,
Som Guds Øie hviler paa.

2 Hun er den, til Frihed føder,
Lovens Trældom fra sig støder,
Sanker Flokken i sit Skjød
Ei med Tvang, men Tale sød.

3 Thi den Sandhed, som hun lærer,
Naaden, hvorom Bud hun bærer,
Herren, som vi podes i,
Gjør os ret i Aanden fri;

4 Mens af Kjærligheden bundne,
Lydige vi blive fundne
Mod vor Gud og Herre god,
Fuld' af Tro og trøstigt Mod.

5 Vilde Gud mangfoldiggjøre
Folket inden Kirkens Døre,
Hellige dem med sit Ord,
Gjøre Moderglæden stor!

6 Gjøre Børneflokken fager,
At i Fred den fremad drager
Syngende til Paradis
Herrens Navn Lov, Tak og Pris!

Text Information
First Line: Kirken er til Moder kaaret
Author: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Midfaste Søndag: Til Aftensang; Midfast Sunday: For Evening; Kirken (6 more...)
Notes: Som: Jesus Krist, vor Hjælp, er kommen (Nr. 308)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements