Klar op, mit hjerte, sjæl og sind

Klar op, mit hjerte, sjæl og sind

Author: Thomas Kingo
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Klar op, mit Hjerte, Sjæl og Sind!
Nu blæser Guds Aands kraftig' Vind,
Vor Pinsefest vi holde nu,
Kom Jesus Kristus her ihu,
At Herrens Løfter en og hver
I hannem Ja og Amen er.

2 O Helligaand, o sande Gud,
Som udaf Evighed gaar ud
Fra Faderen og fra Guds Søn,
Du gjorde denne Fest saa skjøn,
At hele Verden fik derved
Oplysning til al Salighed!

3 I Tungers brændende Gestalt
Ned paa Apostlerne du faldt;
Straks Jesus dem paa Tungen laa
De kunde tale og forstaa
Hvert Tungemaal, hvorhen de kom,
At brede ud hans Herredom.

4 Almægtig' Lue, fald og ned,
Og tænd mig an i Kjærlighed!
I Jesu Tro jeg til dig gaar,
Og dig i Bøn mit Hjerte faar,
O læg mig til din Guddoms Barm,
Og gjør mig med din Naade varm!

5 O Guddoms Lue, alt mit Sind
Det sukker efter dig: kom ind!
Du ser, hvor jeg i Haabet staar
Og fælder mangen modig Taar,
O, kom da ind, at Sjælen maa
Din Guddoms kraftig' Kvægning faa!

6 Du veed og bedst, hvor kold jeg er,
Hvor syndekrænket mit Begjær;
O Guddoms Sol, bryd frem dog snart,
At dine Straaler faa sin Fart
Ind i min dybe Hjerte-Rod,
At hellige min Aand og Blod!

7 O Himmellys, lad dog dit Skin
Mig følge i hvert Fode-Trin,
Naar Mørkets Fyrste og hans Art
Forfølger mig i Verden hart,
De mig til deres Hjerte-Ve
Af dig maa ombestraalet se.

8 O Guddoms Glans, lys op i mig,
At paa min Vei og Vandrings Sti
Iblandt Guds Børn jeg kjendes kan–
At du har klaret min Forstand,
Og at i hvert mit Fodefjed
Dit Naade-Lys gaar stedse med!

9 Om Fristelse mig kommer paa,
Naar jeg af Verden bort skal gaa,
Og Satan, den urene Aand,
Staar trodsig hos min høire Haand,
O Helligaand, med Trøst da kom,
Og hjælp mig af din Helligdom!

10 Om jeg og mod min sidste Stund
Fortaler mig, o lad min Mund
Og Aand og Hjerte styrkes af
Den Tro og Naade, du mig gav
Den Tid, jeg døbtes i dit Navn,
Tænk paa det Forbund mig til Gavn!

11 Naar det er da mod Dødsens Nat,
O, hjælp min Sjæl, den faar dig fat,
Imedens den fra Verdens Land
Til Himmelen opfare kan,
Hvor i Guds Haand den Hvile faar
Indtil det evig' Samlings Aar!

12 Da skal den store Høitid staa,
Naar Sjæl og Krop skal Samling faa,
Og de skal udi Glæde se
Din Guddom i Persone tre,
Og Evighed skal klinge da
Med et saa sødt Halleluja!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #428

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d320

TextPage Scan

Kirkesalmebog #428

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #428

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #283

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #428

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d223

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.