Hymnary Friends,

We don't often ask for money.

But, before you hit the "close" button on this box, please consider a donation to keep Hymnary.org going.

You are one of more than half a million people who come here every month: worship leaders, hymnologists, hymn lovers and many more. Here at Hymnary.org, you have free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue.

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below to be taken to a secure site.

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

Kristus kom selv til Jordans Flod, Som Gud, hans Vader, vilde

Kristus kom selv til Jordans Flod, Som Gud, hans Vader, vilde

Author: Martin Luther; Translator: M. B. Landstad
Published in 2 hymnals

Full Text

1 Kristus kom selv til Jordans Flod,
Som Gud, hans Fader, vilde,
Sig af Johannes døbe lod,
Sit Embed' at opfylde.
Et Bad han satte der, og bød
Af Synden os at tvættes,
Og Døden saa for Kristi Død
Opsluges og udslettes.
Det gjaldt nyt Liv og Levnet.

2 Saa hΩorer nu og merker vel,
Hvor Gud selv Daaben Ærer,
Og hvad en Kristen tror med Skjel,
Trods hver, som andet lærer:
Gud vil og siger: der er Vand,
Dog ikke Vand alene,
Hans Ord er hos, og Aand, som kan
til Salighed os tjene;
Gud slev er den, o døber.

3 Den Sag han vilde nu saa klar
Med ord og Tegn os gjøre,
Gud Faders Røst de aabenbar
Ved Jordan kunde høre:
Det er min elskelige Søn,
I hve jeg har min Glæde,
Jeg byder eder ham med Bøn,
I hen til ham vil træde,
Hans Lære skal I følge!

4 Her staar nu og Guds Søn paa Jord
I Manddom sin til Skue,
Den Helligaand og brat nedfor
I Skikkelse som Due;
Thi skal vi tro, om vi ei se,
At Himlen her er aaben,
At Gud selv i Persone tre
Er med og hos i Daaben,
Vil bo hos os og bygge.

5 Saa byder høit den Herre Krist:
Gaar hen, al Verden l'rer,
Den er fortabt i Synd forvist,
Paa Dødsens Dom den bærer,
Men hvo, som tror og tager Daab,
Skal frelst og salig blive.
Og fødd paany til Himlens Haab,
Han holdes skal i Live,
Guds Rige skal han arve.

6 Hvo ikke tror Guds Naade sød,
Han blir i Synder sine,
Og er fordømt til evig Død
Dybt ned i Helveds Pine.
Ei hjælper ham hans Gjerning gad,
Det daaret har saa mangen,
Thi Arvesynden er dens Rod,
Deri han ligger fangen,
Selv kan han sig ei hjælpe.

7 Vort Øie ser alene Vand,
Og Haanden, som det øser,
Men Troen skjønner, Kraften sand
Af Kristi Blod forløser,
At her er Naadens røde flod,
Af kristus-Blodet farvet,
Som paa den Skade raader bod,
Vi har af Adam arvet,
Og Synden selv vi gjorde.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #260

Author: Martin Luther

Luther, Martin, born at Eisleben, Nov. 10, 1483; entered the University of Erfurt, 1501 (B.A. 1502, M.A.. 1503); became an Augustinian monk, 1505; ordained priest, 1507; appointed Professor at the University of Wittenberg, 1508, and in 1512 D.D.; published his 95 Theses, 1517; and burnt the Papal Bull which had condemned them, 1520; attended the Diet of Worms, 1521; translated the Bible into German, 1521-34; and died at Eisleben, Feb. 18, 1546. The details of his life and of his work as a reformer are accessible to English readers in a great variety of forms. Luther had a huge influence on German hymnody. i. Hymn Books. 1. Ellich cristlich lider Lobgesang un Psalm. Wittenberg, 1524. [Hamburg Library.] This contains 8 German h… Go to person page >

Translator: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: Kristus kom selv til Jordans Flod, Som Gud, hans Vader, vilde
Author: Martin Luther
Translator: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d340
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #260Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements