Med sorg hver Dag vi ser

Med sorg hver Dag vi ser

Author: Thomas Kingo
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 Med Sorg hver Dag vi ser,
Her vokser mer og mer
Af Laster og af Lyder,
Udsmykkede som Dyder,
De sagte sig indsniger,
Og høit i Veiret stiger.

2 Hvor er vor Kristendom,
Naar vi os tænker om?
Vi har kun Stilk og Blade,
Dog frit af Troen sprade,
Tør og med Blomster prale,
Om Frugt er ikke Tale.

3 Hvor er nu Ret og Skjel,
Som fordum vokste vel?
Hvor Kjærlighed og Dyder,
Som Kristendommen pryder?
Hvor er og nu Guds Ære,
O hvor mon den dog være?

4 O Gud, vor Fader, du
Arbeider indtil nu,
Og Jesus med stor Naade
Arbeider lige Maade,
Men vi Guds Miskund ilde
Og store Møie spilde.

5 Det er kan høie Tid,
O gjører eder Flid,
Og kommer, Kristne, stræver
Med Frygt, saa Hjertet bæver,
Ved Aandens Hjælp at føres
Til Gud, at helliggjøres!

6 Og viser overalt
Hans Dyder, som har kaldt
Os ud af Mørkets Fare
Til Lyset sit det klare,
Paa det vi ham til Ære
Skal Lysets Børn sa være!

7 O give Gud, det sker
Med mig og mange fler,
Ja rundt i Verden vide
I disse Naadens Tide,
Nyt Liv i os maa tændes
Og klarlig hos os kjendes.


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #281

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d370

TextPage Scan

Kirkesalmebog #281

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #281

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #281

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.