Naar mig min synd vil krænke

Naar mig min synd vil krænke

Translator: F. Rostgaard; Author: Justus Gesenius
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Naar mig min Synd vil krænke,
O søde Jesus Krist,
Da lad mig vel betænke,
At du korsfastet est,
Og al min Syndestraf og Ve
Har taget da du døde,
Med dig paa Korsets Træ.

2 O hvilke dybe Sager,
Hvor undres ei min Sjæl,
Man Herren ilde plager
Istedet for hans Træl!
Den Herre Krist og sande Gud
For mig fortabte Synder
Har Dødsstraf standet ud!

3 Hvad skulde nu mig skrække
Min Synd saa mangeled?
Nu Jesus vil mig dække
Med sin Retfærdighed.
Min Skyld betales med hans Død,
Saa at jeg ei tør frygte
For Helveds Kval og Glød.

4 Thi siges af mit Hjerte,
Min Herre Jesus sød,
For al din Angst og Smerte
Dig Tak indtil min Død,
For dine Saar, din blodig Sved,
For din uskyldig Pine,
Og for din Kjærlighed!

5 Ak, lad din Pinsels Plage
Hver Rime og hvert Sted
Mig minde, at forsage
Al Synds Begjærlighed,
Ja lad mig ei evindelig
Forglemme hvad det kosted,
Da du forløste mig!

6 Hjælp mig med Taal at bære
Mit Kors og al Fortræd,
Samt Spot og al Vanære,
Som jeg bebyrdes med,
At jeg al Verden siger af,
Og følger det Eksempel,
Som du mig, Jesus, gav.

7 Hjælp, at jeg gjør mod Andre,
Som du mod mig har gjort,
I Kjærlighed kan vandre,
Og ikke agte stort,
Hvad jeg hengiver i dit Navn
Med en god Hjertens Vilje
Til mine Brødres Gavn.

8 Og naar min Død tilstunder,
Da lad mig finde Trøst
I dine Saar og Vunder,
Og tro for ganske vist,
At som mit Haab er sat til dig,
Saa skal jeg dig bekomme,
At se evindelig!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #285

Translator: F. Rostgaard

(no biographical information available about F. Rostgaard.) Go to person page >

Author: Justus Gesenius

Gesenius, Justus, D.D., son of Joachim Gesenius, pastor at Esbeck, near Lauenstein, Hannover; was born at Esbeck, July 6, 1601. He studied at the Universities of Helmstedt and Jena, graduating M.A at Jena in 1628. In 1629 he became pastor of St. Magnus's Church, Brunswick; in 1636 court chaplain and preacher at the Cathedral in Hildesheim; and in 1642 chief court preacher, consistorialrath, and general superintendent at Hannover. He died at Hannover, Sept. 18, 1673 (Koch, iii 230-237; Allgemeine Deutsche Biographie, ix. 87-88; Bode, p. 76, &c). Gesenius was an accomplished and influential theologian, a famous preacher, and distinguished himself by his efforts to further the catechetical instruction of the children of his district. Along w… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d400

TextPage Scan

Kirkesalmebog #285

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #285

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #417

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #285

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d285

Suggestions or corrections? Contact us