O att den elden redan brunne!

O att den elden redan brunne

Author: Carolina Sandell
Published in 2 hymnals

Representative Text

1 O, att den elden redan brunne,
Som du, o jesus, tända vill!
O, att all världen redan funne
Den frid, som hör Guds rike till!

2 Visst glimmar re'n i mörka natten
En liten gnista här och där;
Visst är den stora frälsningsskatten
För månget hjärta dyr och kär;

3 Men låt den elden spridas vida
Och görden skatten vida känd;
I tron ditt löfte vi förbida,
Att Anden rikligt blir oss sänd!

4 Kom snart, o Jesus, till oss alla
Och värm oss med din kärleksglöd!
Låt oss ej längre gå så kalla
För egen och för andras nöd!

5 Låt nådens bud till all föras,
Gif åt ditt rikes framgång fart,
Så att ditt lof dock måtte höras
Från alla världens ändar snart!

6 Och stärk din eld i våra hjärtan,
Bränn bort, bränn bort allt eget slagg;
Men lindra äfven luttringssmärtan
Med din hugsvalans ljufva dagg.

7 Låt alla egna nästen brinna,
De usla brunnar torka ut
Och alla egna stöd försvinna;
Då blir du ensam Gud till slut!

8 Smält allt, hvad åtskildt är, tillsamman,
Gör varmt, hvad nu är ljumt och kallt,
Blås upp den svaga kärleksflamman
Och blif du själf vårt "allt i allt!"Source: Lutherförbundets Sångbok #S136

Author: Carolina Sandell

Caroline W. Sandell Berg (b. Froderyd, Sweden, 1832; d. Stockholm, Sweden, 1903), is better known as Lina Sandell, the "Fanny Crosby of Sweden." "Lina" Wilhelmina Sandell Berg was the daughter of a Lutheran pastor to whom she was very close; she wrote hymns partly to cope with the fact that she witnessed his tragic death by drowning. Many of her 650 hymns were used in the revival services of Carl O. Rosenius, and a number of them gained popularity particularly because of the musical settings written by gospel singer Oskar Ahnfelt. Jenny Lind, the famous Swedish soprano, underwrote the cost of publishing a collection of Ahnfelt's music, Andeliga Sänger (1850), which consisted mainly of Berg's hymn texts. Bert Polman  Go to person page >

Text Information

First Line: O att den elden redan brunne
Title: O att den elden redan brunne!
Author: Carolina Sandell
Meter: 9.8.9.8
Language: Swedish
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)
TextPage Scan

Andeliga Sånger (3. upplagan) #78

TextPage Scan

Lutherförbundets Sångbok #S136

Suggestions or corrections? Contact us