O hjertekjære Gud

O hjertekjære Gud

Translator: B. K. Kaas
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 O hjertekjære Gud,
Som naadig mig har givet
Sjæl, Legem og Forstand
Og hver den Ting til Livet,
Ledsag du mig derhos
Med din den gode Aand,
At han maa give Kraft
Til Hjerte, Hu og Haand!

2 Hjælp, at jeg al min Tid
Maa Kjødets Lyster dræbe,
Og Aandens Gjerninger
Med Iver efterstræbe,
Og saa forfremmes i
Tro, Haab og Kjærlighed,
At jeg naar frem engagn
Til Seier sød og Fred!

3 Lad mig som Kristi Lem
Til ham mit Levnet føie,
Og villigt Øre til
Hans Lærdem al tid bøie;
I Troen styrk du mig,
At jeg ei følge maa,
Naar Verden lokke vil,
Fra dine Ord at gaa!

4 Mit Hjerte, Herre Gud,
I Kjærlighed grundfæste,
At elske dig for alt,
Og som mig selv min Næste!
Giv mig Taalmodighed,
Naar Korset bryder ind;
Naar Lykken med mig gaar,
Da giv et ydmygt Sind!

5 Hjælp, jeg dit Rige først
Og fremst maa efterspørge,
Du mig vel siden skal
Forsyne og forsørge;
Thi hvo kun tragter ret
Det Evige at naa,
Alt andet hannem vest
Og sandt tilfalde maa.

6 Gud, lad din gode Aand
Paa rette Vei mig lede,
Bevar mig Nat og Dag
Fra Syndens Vei den brede;
I Nød du være min
Beskjærmelse, o Gud,
Hvor jeg udi mit Kald
Skal vandre ind og ud!

7 Omsider fri mig fra
Al Modgang, Nød og Plage,
Og naar jeg skal engang
Fra Verden Afsked tage,
Da i din Naade-Haand
Tag Sjælen, at jeg kan
Opnaa mit rette Hjem,
Det kjære Himmel-Land!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #202

Translator: B. K. Kaas

(no biographical information available about B. K. Kaas.) Go to person page >

Text Information

First Line: O hjertekjære Gud
Translator: B. K. Kaas
Source: Unknown German author
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d463

Text

Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #202

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik... #202

Text

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #134

Text

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #202

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements