O mer end sterke Høvedsmand

O mer end sterke Høvedsmand

Author: Thomas Kingo
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 O mer end sterke Høvedsmand,
Du Troens store Kjæmpe,
Som priselig ved Troen kan
Al Modgangs Pile dæmpe!
La'r i dit Hus et Kors sig se,
Du kan ved troen bøde,
Jesus møde,
Og for din Tjenere
Al Værk og Ve forsøde.

2 Du tykkes dig, dit Hus og Tag
Uværdig til slig Hæder,
At Jesus gjør sig din Umag,
Og ind derunder træder.
Du veed, at al Naturen staar
Til Rede for hans Tale,
Han befale!
Da sker for vore Saar
Og Synder sød Husvale!

3 Værkbrudne Svend, du ligger paa
Din Sotteseng og Leie,
Din Herre dig ei vil forsmaa,
Som Verdens Børn de pleie,
I Bøn og Tro han bær dig hen,
Og ros hos Jesus finder,
Og du vinder
Din Førlighed igjen,
Saa al din Værk forsvinder.

4 O Jesus, hvor mangfoldig er
Den sygdom Sorg og Plage,
som brat os ængster her og der
I vore Levnets-Dage!
Men du er al vor Hjælp og Trøst,
Naar vi er fuld af Smerte,
Og vort Hjerte
I Taarer er udøst
For Korsets haarde Snerte.

5 Hvor mangen Fattig og Forladt
Og paa sit Leie ligger,
Udtæret, mager, bleg og mat,
Og Folke-Hjælp sig tigger;
Men du, o søde Jesus, dig
Hos dem da lader finde,
Og oprinde
Din Hjælp betimelig,
Som de ved Troen vinde.

6 O søde Jesus, naar du vil
Min Sygdoms Magt forøge,
Giv da din Aand og Naade til,
Jeg ene dig kan søge!
Lad Sjælen være Høvedsmand,
Der fuld af Tro kan være,
Og mig bære
Til dig, som vil og kan
Min Pines Baand afskjære.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #214

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d507

TextPage Scan

Kirkesalmebog #214

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #214

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #214

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.