O mer end sterke Høvedsmand

O mer end sterke Høvedsmand

Author: Thomas Kingo
Published in 4 hymnals

Representative Text

1 O mer end sterke Høvedsmand,
Du Troens store Kjæmpe,
Som priselig ved Troen kan
Al Modgangs Pile dæmpe!
La'r i dit Hus et Kors sig se,
Du kan ved troen bøde,
Jesus møde,
Og for din Tjenere
Al Værk og Ve forsøde.

2 Du tykkes dig, dit Hus og Tag
Uværdig til slig Hæder,
At Jesus gjør sig din Umag,
Og ind derunder træder.
Du veed, at al Naturen staar
Til Rede for hans Tale,
Han befale!
Da sker for vore Saar
Og Synder sød Husvale!

3 Værkbrudne Svend, du ligger paa
Din Sotteseng og Leie,
Din Herre dig ei vil forsmaa,
Som Verdens Børn de pleie,
I Bøn og Tro han bær dig hen,
Og ros hos Jesus finder,
Og du vinder
Din Førlighed igjen,
Saa al din Værk forsvinder.

4 O Jesus, hvor mangfoldig er
Den sygdom Sorg og Plage,
som brat os ængster her og der
I vore Levnets-Dage!
Men du er al vor Hjælp og Trøst,
Naar vi er fuld af Smerte,
Og vort Hjerte
I Taarer er udøst
For Korsets haarde Snerte.

5 Hvor mangen Fattig og Forladt
Og paa sit Leie ligger,
Udtæret, mager, bleg og mat,
Og Folke-Hjælp sig tigger;
Men du, o søde Jesus, dig
Hos dem da lader finde,
Og oprinde
Din Hjælp betimelig,
Som de ved Troen vinde.

6 O søde Jesus, naar du vil
Min Sygdoms Magt forøge,
Giv da din Aand og Naade til,
Jeg ene dig kan søge!
Lad Sjælen være Høvedsmand,
Der fuld af Tro kan være,
Og mig bære
Til dig, som vil og kan
Min Pines Baand afskjære.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #214

Author: Thomas Kingo

Thomas Hansen Kingo (15 December 1634 – 14 October 1703 Odense) was a Danish bishop, poet and hymn-writer born at Slangerup, near Copenhagen. His work marked the high point of Danish baroque poetry. He belonged to a rather poor family partly of Scottish origin and was educated a clergyman. In his youth, Kingo wrote a series of poems picturing humorous scenes in village life and a pastoral love poem, Chrysillis. He studied theology at the University of Copenhagen, graduating in 1654, and for some time acted as private tutor. In 1661 he was appointed vicar to the pastor at Kirke Helsinge, and in 1668 he was ordained a minister at his native town, where his poetic activity began. At first he essayed patriotic poems, but later devoted h… Go to person page >

Text Information

First Line: O mer end sterke Høvedsmand
Author: Thomas Kingo
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d507

TextPage Scan

Kirkesalmebog #214

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #214

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #214

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.