Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Søde Synd, du Vellyst-Engel

Søde Synd, du Vellyst-Engel

Author: Thomas Kingo
Published in 6 hymnals

Representative Text

1 Søde Synd, du Vellyst-Engel,
Ak, hvad dog dit Spire-Frø
Skyder først en yndig Stengel,
Lover Blomster til at strø,
Men din Frugt er Skam og Nød,
Pine, Jammer, evig Død,
Helved-Ild og bitter Hede
Fra Guds strenge Dom og Vrede.

2 Judas han et Speil skal være
For hver syndig Øiesten,
Hvori Synderen skal lære
Rædsel for hans Reb og Gren,
Synd og Satan i ham gik
Og sit Herredømme fik,
Ak sin Frelsere han solgte,
Mens han gik i Satans Bolte.

3 Der han merked, at hans Herre
Forud var til Døde dømt,
Angest vil ham da indspærre,
Da blev Skalle-Hjertet ømt,
Da Samvittigheden stak,
Da sin Synde-Gift ham drak,
Da hans Lyst til Galde vendtes,
Og i evig Uferd endtes.

4 Naar han de Sølvpenge skuer,
Hvorfor han sin Gud har solgt,
Da hver Blode-Draabe gruer,
Hjertet klapper, og er koldt.
Mynt og Penge intet kan
Hannem hjælpe for et Grand,
Dødsens Stempel paa hans Hjerte
Trykker sig med Helveds-Smerte.

5 Agt, min Sjæl, hvordan han løber
Til de Jøde-Prester hen
For Samvittighedens Svøber,
Og bær Pengene igjen,
Kaster dem i Templet ned,
Aabner sin Samvittighed,
Som er fuld af Gift og Pile,
Og nu færdig at fortvile.

6 Se, hvor brast hans Ondskabs Kilde,
Se, hvordan han selv tilstod,
At han gjorde meget ilde
Imod det uskyldig' Blod,
Der han med Forræderi
Bragte Guds Søn hen udi
Baand og Kors og Døds Vanære;
Denne Synd kan ham ei bære.

7 Men sit Hjerte hart han lukker
For Guds rige Naade-Flod,
Og sig under Satan bukker,
Ei til Gud i Bøn go Bod;
Alle Strømme, son der kan
Læske Syndres Sjæle-Land,
Dem han skammelig forskyder,
Helved-Bække i ham flyder.

8 Jesus stod end for hans Øie
Med al Verdens Synde-Baand,
Fuld af Meen, af Spot og Møie,–
Havde Judas kyst hans Haand,
Og med Graad og Anger sand
Faldet for hans Fod paa Stand,
Raabt til Jesus i sin Vaade–
Judas havde fanget Naade.

9 Men han, mer end en Forræder,
Jesu Naade agter ei,
Guds Søns Blod med Fødder træder,
Løber hen ad Dødsens Vei,
Glemmer bort hans Pines Fynd
Til Forsoning for al Synd,
Søger hen til Reb og Strikke,
I sit Blod sin Dom at drikke.

10 O, Gud lad mig aldrig lære
Ondt af denne onde Mand!
Om end mine Feil de ere
Flere end som Havets Sand,
Om jeg med min slemme Synd
Ligger dybt i Dødsens Dynd,
Og er skudt af Satans Pile,
Gud lad mig dog ei fortvile!

11 Nei, o nei! min Jesu Naade
Alle Synder overgaar,
Alle Synd'res Ve og Vaade
Læges ved hans Purpur-Saar;
Og hans Værdskylds dybe Hav
Er min Ondskabs Tvætte-Grav;
Naar jeg mig deri vil sænke,
Drukner Synd go Satans Lænke.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #323

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d590

TextPage Scan

Kirkesalmebog #323

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #323

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #427

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #323

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d427

Suggestions or corrections? Contact us