Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Stat op at møde

Stat op at møde

Author: Hans Adolf Brorson
Published in 3 hymnals

Full Text

1 Stat op at Møde
Din Løser, Jesu Brud
Som for dig døde,
Og kom fra Døden ud!
Han gik i Borgen
For os, vor bedste Ven,
Sank som i Sorgen
Og Døden ganske hen;
Men Paaske-Morgen
Da sik vi ham igjen.

2 O, al min Glæde!
Jeg løber dig imod,
DinGrav at væde
Med Glæde-Taarers flod.
O, tusind Gange
Velkommen fra min Straf,
Fra dine mange
Og svar Piners Hav,
Fra din den trange
Og mørke Død og Grav!

3 Vor Nat er svunden
For Naadens lyse Dag,
Og vi har vunden
Med Ære al vor Sag.
gid ingen vanke
I Sorgens Mørke mer,
Derpaa at anke,
Hvad os i Verden sker,
Da vi de blanke
Guds Himle aabne ser!

4 Nu er mig Døden
Og Livet begge kjær,
Er det fornødent
At leve lidet her,
I Jesu Naade
Mit Levnet skal bestaa,
Den Livets Maade
Er sød at tænke paa,
Saa kan jeg baade
I Sorg og Glæde gaa.

5 Men skal jeg træde
Til Gravens mørke Port,
Ja ret med glæde
Den Gang skal blive gjort;
Med Brudemine
Jeg hilfe vil min Død,
Har Jesus Sine
Dog ikke gjort den sød?
Trods Dødens Pine,
jeg dør i Jesu Skjød!

6 Kom, søde Leie
I Gravens tille Borg!
Dig kan jeg eie
Foruden synd og Sorg;
Trods dine Pile,
Du hele Mørkheds Trop,
Der kan jeg hvile
Min arme, usle Krop,
Der kan jeg smile,
Naar jeg igjen skal op!


Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #363

Author: Hans Adolf Brorson

(no biographical information available about Hans Adolf Brorson .) Go to person page >

Text Information

First Line: Stat op at møde
Author: Hans Adolf Brorson
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 3 of 3)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d604
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #363
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #363Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements