Velt alle dine Veie

Representative Text

1 Velt alle dine Veie
Og al din Hertesorg
Paa ham, som har i Eie
Den hele Himlens Borg!
Han, som kan Stormen binde,
Og bryde Bølgen blaa,
Han skal og Veien finde,
Hvorpaa din Fod kan gaa.

2 Paa Herren du dig støtte,
Om dit dig vel skal gaa,
Hans Gjerning maa du nytte,
Om din skal kunne staa;
Af Sorg og selvgjort Plage
Der kommer intet ud,
Thi intet kan du tage,
Alt kan du faa af Gud.

3 Din Trofasthed og Naade,
O Fader, veed og ser,
Hvad skade eller baade
Kan vort det skjøre Ler;
Hvad Raad du vælger gjøre,
Det staar som Fjeld saa fast,
Og det skal du udføre,
Om Jord og Himmel brast.

4 Vei har du alle Steder,
Paa Midler ingen Trang,
Velsignelser du spreder
Og Lys paa al din Gang,
Din Agt kan ingen hindre,
Din Omhu blir ei træt,
Før Glædestraaler tindre
I Øine, som har grædt.

5 Og om alt Satans Rige
Vil stride Gud imod,
Han kan dog ikke vige,
Han staar dog der, han stod;
Hvad han vil os til Fromme,
Naar vi kun give Taal,
Det skal tilsidst dog komme,
Og naa sit Endemaal.

6 Haab da, min Sjæl, i Faren,
Vær ingenlunde ræd,
Gud frir dig ud af Snaren,
Hvor ilde du er stedt;
Det er et lidet Stykke,
Saa lysner Himlens Grund,
Saa rinder op din Lykke
Og liflig Glædes Stund.

7 Paa Høiden op! se længer,
Giv Sorgen en god Dag,
Kast Tvilen bort, dig trænger,
Og volder Hjerte-Nag!
Er du ei her i Skolen?
Høit over Himlens Hvælv
Gud sidder end paa Stolen,
Lad ham kun raade selv.

8 Ham bør at staa for Styre,
Han er saa vis en Mand,
Hans Domme ere dyre,
Du undres skal paa Stand,
Naar han, som snart skal hænde,
Med underlige Raad
Har ført den Sag til Ende,
Som fylder dig med Graad.

9 Han skal vel mellemstunder
Fratage dig sin Trøst,
Det lader, som han blunder,
Og hører ei din Røst,
Hvor høit den ogssa lyder
Fra Dødsens dybe Vand,
Som han sig ikke bryder
Om dig det mindste Grand.

10 Skal Taarer da udøses,
Og er dig Hjerte krænkt,
Det sker, in Sjæl, du løses
Den Tid, du mindst har tænkt.
Da grønnes Hjerteblade,
Den Sne, som tiner bort,
Har ei den mindste Skade
Guds fagre Blomster gjort.

11 Det sker, paa det vie stærke
Skal gaa vor Pilgrimsgang,
Og Troens Seier-Merke
De frem med Trøste-Sang.
Gud selv os rækker Palmen
Og Seirens søde Frugt;
Gak syng ham Takke-Salmen,
Som al din Sorg har slukt!

12 Gjør en lyksalig Ende,
O Gud, paa al vor Nød,
Du tage selv i Hænde
Vor Sag indtil vor Død;
Lad os din Naade eie,
Og hjælp os Trin for Trin,
Saa sankes vore Veie
Tilsidst i Himlen ind!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #186

Author: Paul Gerhardt

Paul Gerhardt (b. Gräfenheinichen, Saxony, Germany, 1607; d. Lubben, Germany, 1676), famous author of Lutheran evangelical hymns, studied theology and hymnody at the University of Wittenberg and then was a tutor in Berlin, where he became friends with Johann Crüger. He served the Lutheran parish of Mittenwalde near Berlin (1651-1657) and the great St. Nicholas' Church in Berlin (1657-1666). Friederich William, the Calvinist elector, had issued an edict that forbade the various Protestant groups to fight each other. Although Gerhardt did not want strife between the churches, he refused to comply with the edict because he thought it opposed the Lutheran "Formula of Concord," which con­demned some Calvinist doctrines. Consequently, he was r… Go to person page >

Translator: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Tune

PASSION CHORALE (Hassler)

The tune HERZLICH TUT MICH VERLANGEN has been associated with Gerhardt's text ["O Haupt voll Blut und Wunden"] since they were first published together in 1656. The tune's first association with a sacred text was its attachment in 1913 [sic: should read 1613] to Christoph Knoll's funeral text "Herzl…

Go to tune page >


Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Evangeli harpe #277

Kirkesalmebog #d644

TextPage Scan

Kirkesalmebog #186

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #186

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #186

Suggestions or corrections? Contact us