Vi Christum love hver og en

Representative Text

1 Vi Christum love hver og en,
Guds Søn udaf en Jumfru ren,
Saa vidt som Himlens Bue gaar,
fra Søl gaar ned, til den opstaar.

2 Den, som i Verden alt har skabt,
Paatag vort Kjød, som var fortabt,
Han Kjødet kunde fir ved Kjød,
Og Skabning sin fra evig Død.

3 Det Jomfruliv det opfyldt blev
Ved Herrens Aand, som Værket drev;
Den Jomfru, som det Foster bar,
Forstod ei selv, hvordan det var.

4 Det kydske Jomfruliv og Blod
Det blev med Hast Guds Tempel god,
Enddog hun vidste ei af Mand,
Blev svanger ved Guds Ord og Aand.

5 Dem Jomfru ham til Verden bar,
Som Gabriel forkyndet har;
Johannes sprang mod ham med Lyst,
Der han laa under Moders Bryst.

6 Hans Seng, den var de bare Straa,
Hvorpaa han ned i Krybben laa;
Meg ringe Melk han sødtes der,
Som dog besp ser en og hver.

7 Den Engleskare glædes brat
Og sang Guds Lov om Julenat,
De Hyrdene den Tidend' bød,
At Sjælens Hyrde nu var fød.

8 Gud Fader være Ær' og Pris,
Hans kjære Søn desligervis,
Den Helligaand dertil ogsaa
skal nu og evig Ære faa!


Source: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #192

Translator (Norwegian): S. P. Gottlaender

(no biographical information available about S. P. Gottlaender.) Go to person page >

Translator (German): Martin Luther

Luther, Martin, born at Eisleben, Nov. 10, 1483; entered the University of Erfurt, 1501 (B.A. 1502, M.A.. 1503); became an Augustinian monk, 1505; ordained priest, 1507; appointed Professor at the University of Wittenberg, 1508, and in 1512 D.D.; published his 95 Theses, 1517; and burnt the Papal Bull which had condemned them, 1520; attended the Diet of Worms, 1521; translated the Bible into German, 1521-34; and died at Eisleben, Feb. 18, 1546. The details of his life and of his work as a reformer are accessible to English readers in a great variety of forms. Luther had a huge influence on German hymnody. i. Hymn Books. 1. Ellich cristlich lider Lobgesang un Psalm. Wittenberg, 1524. [Hamburg Library.] This contains 8 German h… Go to person page >

Text Information

First Line: Vi Christum love hver og en
German Title: Christum wir sollen loben schon
Translator (Norwegian): S. P. Gottlaender
Translator (German): Martin Luther
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #192

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements