Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

Vort Maaltid vi da slutte nu

Vort Maaltid vi da slutte nu

Author: Thomas Kingo
Published in 5 hymnals

Full Text

1 Vort Maaltid vi da slutte nu,
Og fulde vore Hænder,
Og komme dig, vor Gud, ihu
Med Tak til Jordens Ender;
For Ro og Fred
Og Førlighed
Og dette Maaltids Spise
Af Luft og Vand,
Af Skov og Land
Vi dig af Hjertet prise!

2 O Gud, hvor mangen løber om
Og efter Brødet leder,
Hvis fattig' Haand er ofte tom,
Hver bønlig han end beder;
Hvor mange staar
I Værk og Saar
Beklemt og lider ilde,
Og raaber paa
En Bid at faa
Af det, vi haanlig spilde!

3 O, lad os ei vor Brødkurv hen
Bag Laas og Lukke sætte,
Før at den hungrig' Jesu Ven
Sit Stykke faar af dette,
Som efter er
Af Levninger,
Til Trøst i Hungers Vaade!
Vort Forraads Tal
Ei minke skal,
Men vokse til i Naade.

4 Gud signe os i Jesu Navn,
Som vil os daglig mætte!
Vi gaa nu til vort Værk og Gavn
I Gudsfrygt at forrette;
O gid vort Brød
En Andens Nød
Og Taarer ei maa væde,
Men Ret og Skjel
La følges vel
Med Kjærlighed og Glæde!

5 Naar da i Verden intet Brød
For Tunge mer vil smage,
Gid da imellem Liv og Død
Vi Livsens Brød maa tage,
Og Sjæl og Aand
I Jesu Haand
Med Hjertens Glæde skikke,
Og Livsens blod
I Jesu Blod
Til sidste Afsked drikke!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #601

Author: Thomas Kingo

Thomas Hansen Kingo (15 December 1634 – 14 October 1703 Odense) was a Danish bishop, poet and hymn-writer born at Slangerup, near Copenhagen. His work marked the high point of Danish baroque poetry. He belonged to a rather poor family partly of Scottish origin and was educated a clergyman. In his youth, Kingo wrote a series of poems picturing humorous scenes in village life and a pastoral love poem, Chrysillis. He studied theology at the University of Copenhagen, graduating in 1654, and for some time acted as private tutor. In 1661 he was appointed vicar to the pastor at Kirke Helsinge, and in 1668 he was ordained a minister at his native town, where his poetic activity began. At first he essayed patriotic poems, but later devoted h… Go to person page >

Text Information

First Line: Vort Maaltid vi da slutte nu
Author: Thomas Kingo
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d673
Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning #601
Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #477Text
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #601Text
Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d475
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements