508. O Helligaand

1 O Helligaand,
Med Naadens Haand
Mit kolde Hjerte røre!
Udgyde dig
Nu over mig
Til Andagt mig at føre!

2 Uden dig kan
Slet ingen Mand
En Herre Kristus kalde;
Er ei dit Lys
I Hjertets Hus,
Do maa al Trøst bortfalde.

3 Min Daabes Pagt
Ved Naadens Magt
Forny udi mit Hjerte!
Giv retviis Bod,
Med Kristi Blod
Løs mig af Syndens Smerte.

4 Den onde Aand
Ved Syndens Baand
Vil sigte mig som Hvede,
Imod hans Magt
Tag mig i Agt,
Lær mig at tro og bede!

5 Ved Ordets Skin
Styr mine Trin
Og til alt Godt mig drage!
Bevar dit Barn
Fra Syndens Garn,
Og lad mig dig behage!

6 Dit Rige Fred,
Retfærdighed
Og Glæde i sig haver,
Ved Ordets tugt
Giv mig din Frugt,
De aandelige Gaver!

7 Giv Bønnens Flid,
Giv god tillid,
Giv Kjærlighed og Naade!
Giv Sjælero,
Lad hos mig bo
Taalmodighed i Vaade!

8 Stor Usseldom
Og Synders Sum
Jeg daglig hos mig finder,
Suk du i mig
Usigelig,
Hjælp, at jeg overvinder!

9 Trøst mig i Nød,
Trøst mig i Død!
Naar jeg herfra skal vige,
Gjor, Troen staar
Til Kristi Saar,
Før mig til Ærens Rige!

10 Imidlertid
I denne Strid
Mig stadig hold til Ende!
Lad aldrig mig
Bedrøve dig
Og fra dit Ord mig vende!

11 O Sandheds Aand,
I alle Land
Lad Herrens Ord udgydes!
Ak, at det maa
God Fremgang faa,
Og Satans Magt nedbrydes!

Text Information
First Line: O Helligaand
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 10 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Tenth Sunday after Trinity Sunday: For Evening; Helliggjørelse og Fornyelse (5 more...)
Notes: Author/Translator from index: Berth. K. Gjødesen; Som: Ak, Herre from
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us