543. Gode Gud, se til enhver

1 Gode Gud, se til enhver,
Som paa Sattesengen er!
Hjælp dem, Herre Jesu sød,
Trøst dem med din dyre Død!
Du er den, som læge kan,
Hjælpe baade Kvinde, Mand
Der, hvor ingen er istand.

2 Naar du vil, at jeg skal dø
Bort fra denne Verdens Ø,
Tugt mig ikke, bær ei streng
Paa min Gott- og Sygeseng!
Tænk paa mig udi min Nød,
Og udi den haard Død,
Jeg dig beder, Jesu sød!

3 Naar saa kommen er min Stund,
Herre Jesu, gjør Miskund!
Jeg dig beder inderlig,
Du som har gjort Bøn for mig,
Hjælp mig, Jesu, at jeg maa
Ind udi dig Rige gaa,
Tage Ærens Krone paa!

Text Information
First Line: Gode Gud, se til enhver
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 19 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Nineteenth Sunday after Trinity Sunday: High Mass
Notes: Source from index: Af en gammelt Sang i en haandskreben Samling, ukjendt Forfatter
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us