So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

542. Jeg har min Sag til Gud hjemstilit

1 Jeg har min Sag til Gud hjemstilt,
Han gjøre med mig, som han vil,
Skal jeg mig komme op paa Fod,
Jeg staar ei mod,
Jeg gi'r mig i hans Vilje god.

2 Min Tid og Stund er, naar Gud vil,
Jeg kan ei gjøre fra, ei til,
Hvert mine Hovedhaar er talt,
Gud raader alt,
Ei Spurven mod hans Vilje faldt.

3 Her er dog kun en Jammerdal,
Og Sorg og Nød er uden Tal,
Vort Liv det er en liden Tid
I Slæb og Slid,
I Suk og Sorg, i Synd og Strid.

4 Hvad er et Menneske, det Siv?
Kom nøgen af sin Moders Liv,
Og tager ei en Næve fuld
Af Verdens Guld
Med sig udi den sorte Muld.

5 Her hjælper Rigdom ingen Mand,
Og Verdens Kunster ei et Grand;
Den Læge-Urt er ikke grod,
Som raader Bod
Med Døden, som slaar ned for Fod.

6 Idag vi ere vil ved Magt,
Imorgen død paa Baare lagt,
Ak ja, idag som Rosen rød,
Imorgen død–
Trøst os, o Gud, i al den Nød!

7 O Herre, lær os, at vi veed,
Vi her ei have Blivested,
Saa vi i Hjertet Visdom faa,
Og rede staa
Til Reisen baade Store, Smaa!

8 Det veed jeg, Herre Jesu Krist,
Du for min Synd korsfestet est,
For mig af Døde og opstad,
Og haver god
Kjøbt mig med dit det dyre Blod.

9 Dig lever, dør jeg, Herre mild,
Ei Døden mellem os gjør Skil,
Jeg lever eller sovner ind,
Saa er jeg din,
Du enest Trøst og Tilflugt min!

10 Du værger og, at mine Been
Misfares ei i Sand og Steen,
Min Krop skal hvile i din Vold,
Og reises bold,
Endog den vissen er og kold.

11 Min kjære Gud, hans Aasyn blid,
Jeg skuer da til evig Tid
I Himmerig, hvor Salighed
Mig er bered,
Gud være Lov i Evighed!

12 O Kriste, Livsens Dør og Port,
Som for min Synd har Fyldest gjort,
Jeg banker paa med Graad paa Kind,
O luk mig ind
I Himmerig for Pinen din!

13 Amen, min Gud og herre sød!
Gud unde mig en salig Død!
Hjælp, at vi allesammen maa
Dit Rige faa,
Og i den evig' Glæde gaa!

Text Information
First Line: Jeg har min Sag til Gud hjemstilit
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 19 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Nineteenth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Hengtvenhed i Guds Vilje (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Dr. Johan Pappus; Hans Raffn
Tune Information
Name: [Jeg har min Sag til Gud hjemstilit]
Composer: Ludv. M. Lindeman
Key: d minor or modalSuggestions or corrections? Contact us