Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

564. Kom du, Guds Aand, som lader

1 Kom du,Guds Aand, som lader
Os smage Kjærlighed,
Er ei hos den, som hader,
Som truer og er vred!
Du søger, søde Aand,
De Stridende at vinde,
At samle og forbinde
Ved Kjærlighedens Baand.

2 Du, Herre, har i Hænde
De Store med de Smaa,
Kan vride dem og vende,
Som Bekkens Vande gaa:
Lad Naaden blive stor
Til alle at forlige,
Som med hverandre krige
Paa hele Verdens Jord!

3 Lad Kongens Throne smykkes
Med Himlens Lys og Ret!
Lad Kristendommen lykkes,
Gjør alt det Tunge let!
Gjør Alderdommen viis,
De Unge Tugt at lære,
At begge Frugt maa bære
Til Herrens Lov og Pris!

4 Lad hver en Sjæl sig fryde
I Jesu sande Tro,
Lad alle Huse nyde
Velsignelse og Ro!
Fordriv den onde Aand,
Som mod din Virkning strider,
At Naaden alle Tider
Kan have Overhaand!

5 Lad al vor Vandring være
Dig kjær, o Herre Gud!
At, naar man os skal bære
Engang i Døden ud,–
Naar her er sagt god Nat,
Da lad os salig drage
Fra denne Verdens Plage
Til Himlens Glæde-Skat!

Text Information
First Line: Kom du, Guds Aand, som lader
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 23 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Twenty-third Sunday after Trinity Sunday: High Mass
Notes: Author/Translator from index: Tysk; Paul Gerhardt; Brorson; Som: Guds godhed vil vi prise
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements