565. Jesus er mit Haab og Trøst

1 Jesus er mit Haab og Trøst,
Han, min Frelser, er i Live,
Derfor jeg med Fryd og Lyst
Al Tid mig tilfreds vil give,
Hvad endog mig Dødens Stund
Gi'r for Tanker mangelund.

2 Jesus Krist, min Frelsermand,
Lever vist, og jeg skal skue
Ham i det forjætted' Land,
Hvorfor skulde jeg da grue?
Han er Hoved, jeg et Lem,
Han med sig mig fører hjem.

3 Jeg til ham med Haabets Baand
Uopløselig er bunden,
Saa skal og minTroes Haand
Fæstet i ham blive funden,
Saa mig aldrig Døden kan
Skille fra min Frelsermand.

4 Jeg er Kjød og ganske vist
Maa til Støv og Aske vorde,
Men min Frelser, Jesus Krist,
Skal opvække mig af Jorde,
At jeg maa i Evighed
Se ham i hans Herlighed.

5 Da skal atter denne Hud
Disse Lemmer omkringgive,
Ja i dette Legem Gud
Skal af mig tilbedet blive,
Og i dette Kjød jeg skal
Jesus se i Himlens Sal.

6 Disse mine Øine og
Ham, min Frelser, skulle kjende,
Jeg, jeg selv–forklaret dog–
Af hans Kjærlighed skal brænde,
Saa at ingen Deel hos mig
Være skal forkrænkelig.

7 Hvad her findes sygt og svagt,
Friskt og herligt der skal møde,
Jordisk vorder jeg nedlagt,
Himmelsk staar jeg op af Døde,
Her jeg bort naturlig gaar,
Der et evigt Liv jeg faar.

8 Mine Lemmer, værer fro!
Kristus bærer eder alle;
Skal I end i Graven bo,
Han herud vil eder kalde,
Naar Basunens sterke Lyd
Høres til de Frommes Fryd.

9 I kan le ad Satans List
Og ad Dødens Falde-Snare,
Thi igjennem Luften vist
I til Jesum skulle fare,
Da skal sorg og Vedermod
Ligge under eders Fod.

10 Kun at eders Aand sig maa
Ud fra Verdens Lyster rive,
Sjælens himmelske Attraa
I maa eder overgive!
Helliger da eder til
Himlen, hvor I være vil!

Text Information
First Line: Jesus er mit Haab og Trøst
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 23 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Twenty-third Sunday after Trinity Sunday: For Evening; God's Call (5 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk: Louise Hinrette Kurfyrstinde af Brandenburg; Fr. Rostgaard
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.