576. Kom hid til mig enhver især

1 Kom hid til mig enhver især,
Som træt og tungt besværet er,
Jeg giver eder Hvile!
Saa siger os Guds kjære Søn,
Det er hans Bud til dem og Bøn,
Som føle Sorgens Pile.

2 Mit Aag er godt, min Byrde let,
Hver den, det bær, og følger ret,
Skal undaf Vaanden vige,
Jeg selv vil bære med ham, saa,
At han ved min Hjælp vist skal naa
Til Gud i Himmerige.

3 Det Aag, jeg bar, den Vei, jeg for
Den Stund, jeg vandred her paa Jord,
Den følger aarle, silde!
Om I da leve, lide, dør,
Det bliver godt, som det sig bør,
Naar Gud var den, det vilde.

4 Men hvo, sit Kors ei tager paa,
Og ei i mine Fodspor gaa,
Min Svend kan ikke være;
Jeg refser den, som jeg har kjær,
Og trang er Veien, den, som bær
Til Liv og evig Ære.

5 Fik Kjødet, hvad det lyster ad,
Og gjorde sig i Verden glad,
Til Dyd I bleve kolde;
Thi kommer der tidt Modgang paa,
Som Kjødets Lyster tugte maa,
I Gudsfrygt eder holde.

6 Ned rinder Timeglassets Sand,
Og Bublen paa det klare Vand
Den brister samme Stunde;
Se, Menn'sken er i Dødsens Tvang,
Hans Levetid er ikke lang,
Han falder sammelunde.

7 Idag er Menn'sken karsk og sund,
Imorgen syg saa mangelund,
Snart Døden hannem kryster,
Som Blomstret i en grønne Eng
Saa visner han udi sin Seng,
Ham Verden intet trøster.

8 Thi merkelig er Modgang god,
Og gjør, at I med sorgfuldt Mod
Gud eders Synd bekjende,
Og bede om hans Naade blid,
At I saa i en salig Tid
Kan eders Løb fuldende.

9 I Himmerig er Skatten gjemt,
Som mine Venner er bestemt,
Derhen I skulle tænke,
Den Lyst og Glæde ingen Mand
Fortælle eller tænke kan,
Gud der vil eder skjænke.

10 Alt hvad den evig gode Gud
Tilsiger i sit Ord og Bud,
Det faa vi og altsammen;
Han føre os af al vor Trang,
Han føre os i Englesang
Ved Jesum Kristum! Amen.

Text Information
First Line: Kom hid til mig enhver især
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 26 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Twenty-sixth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Guds Kald (5 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk; Georg Grünenwold; Oversat tidligere af Hans Thomissøn, nu paa ny med Forkortelse af Udg.
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us