577. Kom hen til mig du trætte Sjæl!

Jesus:
1 Kom hen til mig, du trætte Sjπl!
Jeg er den gode Hyrde:
Saa sandt du vil dit eget Vel,
Saa kom med al din Byrde!
Kom, læg den hos mig ned,
Og tag udi dens Sted
Mit Aag, og lær af mig,
Paa Naade jeg er rig,
Og ydmyg ret af Hjerte.

2 Hos mig er Fred og Hvile sød,
Hos mig er Kraft og Styrke,
Hos mig er Lægedom Nød,
Hos mig er Lys i Mørke;
O Sjæl, o tro mig blot,
Mit Aag det er saa godt,
Min Byrde er saa let,
Ak kom, hvis du er træt!
Du skal det aldrig angre.

Sjælen:
3 O Jesu from! jeg kommer her,
Af dig jeg nu vil lære,
Min Synderbyrde ikke meer
Jeg mægter nu at bære;
Jeg høre vil den Røst,
Giv du mig Ro og Trøst,
Og lad mig kjende ret,
Din Byrde den er let,
Dit Aag er Gavn og Glæde!

Text Information
First Line: Kom hen til mig du trætte Sjæl!
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 26 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Twenty-sixth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; God's Call (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Ukjendt Forf. Af P. Hjorts Samling Salmer
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us