Hymnary Friends,

We don't often ask for money.

But, before you hit the "close" button on this box, please consider a donation to keep Hymnary.org going.

You are one of more than half a million people who come here every month: worship leaders, hymnologists, hymn lovers and many more. Here at Hymnary.org, you have free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue.

So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below to be taken to a secure site.

On behalf of the entire Hymnary.org team,
Harry Plantinga

O Jesu, for din Alterford

O Jesu, for din Alterford

Author: Peter Dass
Published in 2 hymnals

Full Text

1 O Jesus, for din alterfod
vi komme her at knæle,
Og søge der en Helsebad
For vore syge Sjæle.
vi komme paa dit Guddoms-Ord
Som Gjæster til dit Bryllups-Bord,
At mættes af din Manna,
Gib os en salig Smag derpaa,
At vi til Pris dig synge maa
Et frydfuldt Hosianna.

2 En større Skat en ønskes kan
Af alt det, man kan have,
End at vor egen Frelsermand
Os giver til en Gave.
Han siger saa, den Himmel-Ven:
Det er mit Legen, tager hen,
Mit blod jeg vil vorære!
Vi faa ham vist saa, som han er,
Vi faa ham paa vor Tro's Begjær,
Hvad kan der større være!

3 Og om jeg ikke kan forstaa
Guds Bei og skjulte Maade,
jeg tviler intet dog derpaa,
Men lader Herren raade.
En sattig Gjæst har og ei Rum
I Herrens Hus og Helligdom,
Min Jesus mig der Møder;
Om jeg ei lige veed hans Bei,
Han dog mig, arme Synder, ei
Bort fra sit Bord udstøder.

4 O kristne Folk, saa kommer nu
Og hjælper os at sjunge;
Vi komme Jesu Død ihu,
Og vidne med vor Tunge:
Tak, tak, o søde Jesus Krist!
Tak for alt godt, os er bevist,
Tak for din Død, din Pine,
Tak for du var saa tryg en Ven,
At du dig selv har givet hen,
Kjøbt os at være dine!

5 Pris være dig for hver en Gang,
Du mætted vore Sjæle,
Pris være dig, som Hjalp af Trang,
Naar Synd os vilde kvæle!
Gud Fader selv af Himmerig
Til evig Tid velsigner dig,
Som bar dn tunge Byrde,
Du lydig hen til Døden gaar,
Og løste de fortabte Faar
Fra den, os vilde myrde.

6 Dit Minde skal, o Jesus, staa
Uglemt i Sind og Tanke,
Velsignet i hver lønlig Vraa,
Hvor fromme Hjerter banke;
Og hvor der brydes helligt Brød,
Der skal forkyndes Herrens Død
Blandt unge folk og gamle,
Indtil du synlig kommer frem
I Skyen, os at hente hjem,
Og i dit Rige samle.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #58

Author: Peter Dass

(no biographical information available about Peter Dass.) Go to person page >

Text Information

First Line: O Jesu, for din Alterford
Author: Peter Dass

Timeline

Instances

Instances (1 - 2 of 2)Text InfoTune InfoTextScoreFlexScoreAudioPage Scan
Kirkesalmebog #d473
Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #58Text
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements