We ask for donations here just twice a year, and this is one of those times. So, before you hit the "close" button on this box, would you consider a donation to keep Hymnary.org going? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Last month, our Hymnary website had almost 1 million visitors from around the world: people like you who love hymns. To serve our users well takes money, and we have limited sources of revenue. This fund drive is one such source.

You can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546, or you can click the Donate button below. From the entire Hymnary.org team, our grateful thanks.

O Jesu, for din Alterford

Representative Text

1 O Jesus, for din Alterfod
Vi komme her at knæle,
Og søge der en Helsebad
For vore syge Sjæle.
Vi komme paa dit Guddoms-Ord
Som Gjæster til dit Bryllups-Bord,
At mættes af din Manna,
Giv os en salig Smag derpaa,
At vi til Pris dig synge maa
Et frydfuldt Hosianna.

2 En større Skat en ønskes kan
Af alt det, man kan have,
End at vor egen Frelsermand
Os giver til en Gave.
Han siger saa, den Himmel-Ven:
Det er mit Legen, tager hen,
Mit Blod jeg vil forære!
Vi faa ham vist saa, som han er,
Vi faa ham paa vor Tro's Begjær,
Hvad kan der større være!

3 Og om jeg ikke kan forstaa
Guds Vei og skjulte Maade,
Jeg tviler intet dog derpaa,
Men lader Herren raade.
En sattig Gjæst har og et Rum
I Herrens Hus og Helligdom,
Min Jesus mig der møder;
Om jeg ei lige veed hans Vei,
Han dog mig, arme Synder, ei
Bort fra sit Bord udstøder.

4 O kristne Folk, saa kommer nu
Og hjælper os at sjunge;
Vi komme Jesu Død ihu,
Og vidne med vor Tunge:
Tak, tak, o søde Jesus Krist!
Tak for alt godt, os er bevist,
Tak for din Død, din Pine,
Tak for du var saa tryg en Ven,
At du dig selv har givet hen,
Kjøbt os at være dine!

5 Pris være dig for hver en Gang,
Du mætted vore Sjæle,
Pris være dig, som hjalp af Trang,
Naar Synd os vilde kvæle!
Gud Fader selv af Himmerig
Til evig Tid velsigner dig,
Som bar dn tunge Byrde,
Du lydig hen til Døden gaar,
Og løste de fortabte Faar
Fra den, os vilde myrde.

6 Dit Minde skal, o Jesus, staa
Uglemt i Sind og Tanke,
Velsignet i hver lønlig Vraa,
Hvor fromme Hjerter banke;
Og hvor der brydes helligt Brød,
Der skal forkyndes Herrens Død
Blandt unge Folk og gamle,
Indtil du synlig kommer frem
I Skyen, os at hente hjem,
Og i dit Rige samle.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #58

Author: Peter Dass

(no biographical information available about Peter Dass.) Go to person page >

Text Information

First Line: O Jesu, for din Alterford
Author: Peter Dass
Copyright: Public Domain

Tune

AN WASSERFLÜSSEN BABYLON

The tune AN WASSERFLÜSSEN BABYLON was composed by Wolfgang Dachstein (b. Gffenburg an der Kinzig, Germany, 1487; d. Strasbourg, Germany, 1553) and published in the Strassburger Kirchenampt (1525), edited by Dachstein and his friend Matthaus Greiter. In that collection it was the setting for Dachste…

Go to tune page >


Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)

Kirkesalmebog #d473

TextPage Scan

Kirkesalmebog #58

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #58

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #58

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.