631. De Kristne gaa fra Sted til Sted

1 De Kristne gaa fra Sted til Sted
I mangehaande Jammer,
Og komme sidst i Graven ned,
Og hvile i sit Kammer.
Gud tager dem af Nød,
De hvile i hans Skjød.
Guds Hvedekorn i Seng vi saar
I Vente om Guds milde Vaar.

2 Hvor ere I dog farne vel,
Velsignet eders Bytte,
Du salige forløste Sjæl,
Og du forladte Hytte!
Du Aand en Engel lig
Høit op i Himmerig,
Du Blomsterknop, som lægges ned
I Skyggen af Guds Kjærlighed!

3 Vi glæde os, Guds Dag er nær,
Den store Aabenbaring,
Til da hvil, Pil'grims-Klæde, her
I hellig Guds Forvaring!
Hvad Salighed, hvad Sol,
At staa for Lammets Stol!
Før os – vi ere vel fornøi'd,
Saa dybt herned, hist op saa høit!

Text Information
First Line: De Kristne gaa fra Sted til Sted
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: Særlige Salmer: Graven; Special Hymns: The Grave; Herliggjørelsen (1 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk; Nikol.Lludvig Zinzendorf; Oversat af Udg.; Som: Se, Solens skjønne Lys og Pragt
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us