S153. När frid som en flod öfverväller min stig

1 När frid som en flod öfverväller min stig,
När sorgböljor slå öfver mig,
Hvad helst är min lott, jag kan säga likväl:
Det är väl, det är väl med min själ.

Kör:
Det är väl, med min själ;
Det är väl, det är väl med min själ.

2 Fast fienden plågar, fast korset jag bär,
Jag trygg i min frälsare är,
Ty han har gjort allt för mitt eviga väl
och har gjutit sitt blod för min själ. [Kör]

3 Mitt skuld-bref – så Herren mig säger förvisst –
Mitt skuldbref af synder och brist
Är nagladt vid korset, Ej mer är jag träl!
Lofva Herren, min friköpta själ! [Kör]

4 O Herre, jag längtar att se, hvad jag tror,
Skåda dig i din härlighet stor!
Ja, snart du skall komma; då allt blir mig väl,
Ty i nåd du har frälsat min själ. [Kör]

Text Information
First Line: När frid som en flod öfverväller min stig
Title: När frid som en flod öfverväller min stig
Author: H. S. Spafford
Translator: V. H. H.
Refrain First Line: Det är väl med min själ
Meter: 11 8, 11 8. Med kör
Language: Swedish
Publication Date: 1913
Topic: Frid och Fröjd; Peace and Joy
Copyright: © 1904 by The John Church Co.
Notes: Now Public Domain
Tune Information
Name: IT IS WLL WITH MY SOUL
Composer: P. P. Bliss
Meter: 11 8, 11 8. Med kör
Key: D♭ Major
Copyright: © 1904 by The John Church Co.
Notes: Now Public DomainMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements