Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

119. Et trofast Hjerte, Herre min

1 Et trofast Hjerte, Herre min,
Skal dig tilrede være,
Du mig forløste, jeg er din,
Des bør dig Pris og Ære!
Det ter sig selv,
Du vil os vel,
Paa Korset slages du ihjel,
Vor Synd du vilde bære.

2 Den Kjærlighed, du har til mig,
Har os tilsammen bundet,
Nu kommer Djævlen med sin Svig,
Og han vil have vundet.
Du er dog ei
Den falske Vei,
Jeg veed det vist, du sviger ei,
Din Hjælp saa stor er fundet.

3 Elendig, Herre, gjør du mig,
Om du vil fra mig skilles,
Men jeg forlader mig paa dig,
Mit Hjertes Angst da stilles.
O Hjertens Tvang,
Og stor Modgang!
Mig Nat og Dag de gjøres lang,
Saa al min Glæde spildes.

4 Du lover godt med Aand og Mund
Og holder visselige,
At være huld i allen Stund,
Du vil mig aldrig svige;
Du agter selv
Med fuld godt Skjel,
Om mig gaar ilde eller vel,
Fra dig vil jeg ei vige.

5 Der ingen er i Verden til,
Som kan min Sorg fordrive,
Foruden Gud, naar han saa vil,
Han kan mig Trøsten give.
O Jesu sød,
Hjælp mig af Nød!
Du tog for mig den bitre Død,
Thi lad mig salig blive!

Text Information
First Line: Et trofast Hjerte, Herre min
Author: Hans C. Sthen
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Tredie Søndag i Advent: Til Aftensang; Third Sunday in Advent: For Evening; Aandelig Strid
Notes: Efter en Vise
Tune Information
Name: [Et trofast Hjerte, Herre min]
Composer: M. Praetorius (1610)
Key: g minorSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements