Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

118. Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre

1 Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre,
O arme Synd'res Dag og Sol!
Lad intet Forhæng mere hindre
Min Indgang til vor Naadestol,
Lad den dog ikke gaa i Blinde,
Som vil saa gjerne Lyset finde!

2 Du ene var og er og bliver
Den arme Verdens rige Trøst,
Det Vidnesbyrd enhver dig giver,
Som kjender dig, vor Hjertens Lyst;
Saa stor er ingen Nød at finde,
Som ikke for din Kraft maa svinde.

3 Du gjør det, at de Døve høre,
De Blinde faa sit Syn igjen,
Den Halte friske Trin kan gjøre,
Spedalskhed viger for dig hen;
De Døde har du Aand og Livet
Og alle Arme Lædske givet.

4 Har du nu før saa veldig øvet
Dit Herredømmes store Magt,
Hvi gaar jeg da saa høit bedrøvet?
O Jesu, tag min Sjæl i Agt!
Viis, at du endnu er den samme,
Som Satans Vælde gjør til Skamme!

5 Du ser, hvordan vi gaa i Blinde,
Og sanse ei vor Sjælesag,
O lad lad dog Naadens Lys oprinde,
Og gjør det i mit Hjerte Dag,
At jeg grangivelig kan kjende
Den Vei, jeg gaar og Veiens Ende!

6 Oplad og gjennembor mit Øre,
Blandt dine Tjenere at staa,
Som uophørlig gjerne gjøre,
Hvad du i Ordet peger paa,
Og aldrig andet foretage,
End hvad min Herre kan behage.

7 Jeg halter, snubler, gaar i Mørke,
Og støder an i lidt og stort,
O, lad din Aand og store Styrke
Mig give Kraft, og hjælpe fort,
Ret frem og faste Trin at gjøre,
Saa jeg mig vild ei lader føre!

8 O, hva kan læge og fordrive,
Den Synde-Sygdom ond og leed?
Det kan du, Jesu! Kom at blive
Mig Visdom bliv mig Hellighed!
Din Død og Lærdom kan alene
Mod den fortviled' Jammer tjene.

9 Død er min Sjæl til alt det Gode,
Slet intet veed, og mindre kan,
O lad din Kraft den Skade bode,
Give styrket Vilje og Forstand,
At jeg et saadant Træ maa være,
Som dig utallig Frugt kan bære!

10 Jeg fattig er og fuld af Plage,
O naaderige Jesu, kom,
Og lad mit arme Hjerte smage
Dit søde Evangelium,
At jeg endogsaa her i Live
Maa derved rig og salig blive!

Text Information
First Line: Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre
Author: L. A. Gotter
Translator: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Tredie Søndag i Advent: Til Høimesse; Third Sunday in Advent: High Mass; Kjærlighed til og Længsel efter Gud (7 more...)
Tune Information
Name: [Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre]
Composer: Ludv. M. Lindeman
Key: D MajorSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements