190. Guds Søn er kommen til os ned

1 Guds Søn er kommen til os ned
Af høie Himmerige,
Fordi vi ingen Raad os veed
Derop til ham at stige.
Vor Gjerning ei retfærdiggjør,
Men Kristus kommer, lider dør;
Han har os Himlen vundet.

2 Hvad Gud i Loven budet har,
Vi kunde ei opfylde,
Vi derfor under Vreden var,
Og monne Straf forskylde.
Det hed: Vær god af Hjertens Grund!
Men vi er onde allen Stund,
Vor Dyd den intet duer.

3 Dog maatte Loven holdes vist,
Hvad heller vi fortabes,
Thi sendte Gud os Jesum Krist,
Lod ham for vor Skyld plages.
Han enest har Guds Lov opfyldt;
Vor Dom afvendt, Guds Vrede stilt,
Af Naade er vi frelste.

4 Derpaa jeg tviler ingenlund;,
Guds Ord kan ei bedrage,
Det Ord af din velsigned' Mund
Du rykker ei tilbage,
At hver, som tror og bliver døbt,
For hannem har du Himlen kjøbt,
Han ikke skal vortabes.

5 Retfærdiggort ved Troen min
Jeg Gud, min Frelser, priser,
Den ter herfrem saa klart et Skin,
I Gjerning god sig viser;
Med Haab til Himlen ser min Sjæl,
Af Kjærlighed gjør alle vel,
Har Fred i Gud og Glæde.

6 Ved Loven vorder Synden kjendt,
Den Hjertet sønderstøder,
Men Naaden kommer himmelsendt,
Og læger Saar, som bløder.
O Synder, kom til Jesum Krist!
I Lovens Gjerning sandt og vist
Ei Frelse for dig findes.

7 Gud Fader, Søn i alle Land
Vi Hjerte-Takken sender,
Samt Helligaand, vor Trøstermand,
Som Troen hs os tender!
Og den i os begyndte Sag
Fuldende han til Kristi Dag,
At vi maa frelses! Amen.

Text Information
First Line: Guds Søn er kommen til os ned
Author: Paul Speratus
Translator: Klaus Mortensøn
Translator: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Søndag efter Nyaar: Til Aftensang; Sunday after New Years: For Evening; Evangelium (11 more...)
Tune Information
Name: [Guds Søn er kommen til os ned]
Key: D Major
Source: Folketone fra 15 AarhMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact us