Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

Text:Min Jesus han er min
Author:B. Crasselius
Author (v. 4):Heermann
Translator:Brorson

235. Min Jesus han er min

1 Min Jesus han er min
Begyndelse og Ende
I al den Deel, jeg gjør,
Ihvor jeg mig mon vende;
Han er mit Øimed
Paa denne Verdens Jord,
Og intet uden ham
Udi mit Hjerte bor.

2 Naar jeg kun Jesus har,
Hvad skjøtter jeg om Jorden,
Hvad agter jeg om Slud,
Om Storm og Ild og Torden?
Hans Kjærlighed den gjør
Hver Byrde mig til Lyst,
Jeg intet uden ham
Vil huse i mit Bryst.

3 Med Jesu vaager, jeg
Med Jesu vil jeg sove,
Med Jesu gaar jeg glad,
Og al Ting frisk tør vove,
Med Jesu jeg engang
Gaar til mit Hvilested;
Det er jo ei at dø,
Naar Livet følger med.

4 Min Jesu før mig selv
I alle mine Dage,
Ei uden dig et Trin
Paa denne Jord at tage!
Skal jeg mig føre selv,
Forføres jeg saa let,
Men fører du mig, da
Er al min Vandring ret.

5 Dig vil jeg ganske mig
Med Liv og Sjæl hengive,
Alt, hvad jeg tænker, hvad
Jeg tale skal og drive.
Forsmaa det Offer ei,
Lad mig faa være din,
Gjør med mig, hvad du vil,
Din Vilje er og min!

6 Med Flid jeg daglig vil
Mit Hjerte til dig bøie,
Og som et lydigt Barn
I alle ting mig føie,
At være dig i Sorg
Og Glæde huld og tro,
Saa længe jeg skal her
I denne Verden bo.

7 Og naar det endelig
Dit vise Raad behager,
At du fra denne Jord
Til evig Fred mig tager,
Da kom, min Jesu, kom!
Saa følger jeg dig glad,
Ak, gid det var den Dag,
Jeg hjemme hos dig sad!

Text Information
First Line: Min Jesus han er min
Author: B. Crasselius
Author (v. 4): Heermann
Translator: Brorson
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Femte Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag: Til Aftensang; Fifth Sunday after Holy Three Kings Day: For Evening; Kirken (13 more...)
Notes: Som: Nu takker alle Gud (Nr. 76)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements