267. Fra Fristelser og Satans Stød

1 Fra Fristelser og Satans Stød
Ei nogen fri kan være,
Som haver Part i Jesu Død,
Og Kirsti Navn vil bære;
Thi Jesus var ei Døbt saa snart,
Han maatte hen at stride,
Vaande lide,
Og fristes mere hart,
End nogen Sjæl kan vide.

2 O søde Jesu, stat med mig,
Naar Hunger Armods Broder,
Mig møder paa hver Vei og Sti,
Naar alle Hjælpe-Floder
Tilstoppes her, o Livsens Brød,
Lad Ordet alle Dage
Mig da smage,
Styrk trøst mig til min Død,
At jeg ei skal forsage!

3 Om Satan og med Høihed vil
Mig nogen Tid forføre,
Og vil mig, Daare, lokke til
Guds-Fristelse at gjore,
O hold da, Jesu, ved min Haand,
Lad mig min Svaghed mindes,
Og ombindes
Med Ydmyghedens Baand,
Dig tækkelig at findes!

4 Lad Rigdom og al Verdens Guld
Mig aldrig saa bedrage,
At Satan dermed svigefuld
Mit Hjerte skal indtage,
Lad Himlens Rigdom udi mig
En evig Attraa finde,
Lad mig vinde,
O søde Jesu, dig,
Saa har jeg Himlen inde!

Text Information
First Line: Fra Fristelser og Satans Stød
Author: Kingo
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Første Søndag i Faste: Til Høimesse; First Sunday in Lent: High Mass; Aandelig Strid (2 more...)
Notes: Som: Jeg raaber, Herre Jesu Krist (Nr. 210)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us