Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

298. I Jesu søger jeg min Fred

1 I Jesu søger jeg min Fred,
Al Verden har kun Smerte,
Hans Vunder er mig Blivested,
Der hviler sig mit Hjerte;
Der kan jeg bo
I stille Ro,
Der findes alt det, som min Tro
Saa længselsfuld begjærte.

2 Indtil jeg fandt det Kildespring,
Gik jeg paa tørre Veie.
Jeg søgte Trøst i mange Ting,
Som kunde ei fornøie
Den Sjæls Attraa,
Som i mig laa,
Og endda ei jeg tænkte paa,
At søge til det Høie.

3 Saa blind, saa tung, saa jordisk var
Min Sjæl, at den ei kunde
Opsøge dig, skjønt jeg blev var,
At andre Trøstegrunde
Gav liden Trøst
Udi mit Bryst,
Om de end alle var udøst,
Ei heller var de sunde.

4 Da ynkedes du over mig,
Og drog mig usle Daare
Ved Naadens Kald: Kom hid til mig,
Her skal du bedre fare!
Immanuel
Alene vel
Husvale kan din arem Sjæl
Og frelse af al Fare!

5 Ja Jesu, jeg maa give Magt,
At Verden har kun Møie
Og Angest, som du selv har sagt,
Du ene kan tilføie
Den sande Fred
Og Rolighed,
Dit skjød er ret mit Hvilested,
Hvor jeg mig vil fornøie.

6 Dit Korses daarlig' Prædiken
Er mig en Visdoms Kilde,
Din Død gi'r mig mit Liv igjen,
Og hvad, som vil forspilde
Mit Sjælegavn,
Skal i dit Navn,
Som er min trygge Tilflugts Havn,
Forsvinde, Jesu milde!

7 Ak, maatte jeg kun idelig
Ved dig, min Jesu henge!
Ak, maatte kun min Sjæl i dig
Sig daglig dybt indtrænge!
Saa fik jeg Fred,
Saa fandt jeg Sted
For Duens trætte Fode-Fjed,
Endog det vared længe!

Text Information
First Line: I Jesu søger jeg min Fred
Author: Ukj.
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Mariæ Bebudelses Dag: Til Aftensang; Annunciation: For Evening; God's Call (19 more...)
Source: Dansk. 1740
Notes: Som: Et trofast Hjerte, Herre min (Nr. 119), eller følgende
Tune Information
Name: [I Jesu søger jeg min Fred]
Composer: Ludv. M. Lindeman
Key: F Major or modalSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements