Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

406. Bort Sorg og Klag'

1 Bort Sorg og Klag',
Fryd dig hver Kristi Lem!
Vor Nød og Sag, til Faderens Behag,
Jesus selv vil før frem;
Og hvad vi os til vort Gavn
I hans Navn
Gud Fader bede vil,
Det vil han staa os til.
Har vi glemt at banke før
Ved Guds Aand paa
Naadens Dør,
Give Gud, vi nu det gjør!

2 O Fader sød!
Jeg bær mit Hjerte frem
Alt fuldt af Nød.
For din Søns haarde Død
Løs det ud af Sorgens Klem!
Lad, Jesu du, op min Mund
Hver den Stund,
Jeg Gud paakalde vil!
O, læg din Forbøn til!
Tak, at du ved Bønnen saa
Lader mig i det Navn gaa,
Og Guds Hjerte-Nøgel faa!

Text Information
First Line: Bort Sorg og Klag'
Author: Kingo
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Femte Søndag efter Paaske: Til Høimesse; Fifth Sunday after Easter: High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse (3 more...)
Notes: Som: I Jesu Navn (Nr. 1)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements