Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

496. Gud, lad dit Ord i Naade lykkes

1 Gud, lad dit Ord i Naade lykkes
Og vokse baade Dag og Nat,
Men kvæles og med Rod oprykkes
Hver Plantning du ei selv har sat!
Al Satans Løgn og Lærdom knus,
Med Aand og Sandhed fuld dit Hus!

2 Lad ingen falsk Profet forvilde
Os bort i Nattens sure Nød,
Lad ingen Lærdom vrang forspilde
Vor Trøst af Jesu dyre Død!
Jag bort hver Ulv i Faare-Ham!
O Hyrde god, vogt dine Lam!

3 Opklar de Taager, som udspindes
Af Uforstand og Mande-Vid,
Dræb al den Hovmed, som her findes,
Gjør Vantro stum, som volder Strid!
Driv Hykleri til Helved bort,
Atl Sandt og Godt lad vokse stort!

4 Guds Ord er dyre for os vundet
Ved Guds trofaste Vidners Blod,
Det var som tabt, men er gjenfundet,
Vi har den Skat og Perle god,
For hvilken de gav al Ting hen,
Gud lad os vel forvare den!

5 O, lad det gaa i Arv og Eie
Til vore Børn i tusind Led,
Og vise os de rette Veie
At finde Naade, Trøst og Fred,
Og hjælpe alle ind til Gud,
Saa har det ført sin Gjerning ud!

Text Information
First Line: Gud, lad dit Ord i Naade lykkes
Author: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Åttende Søndag efter Trefodigheds Fest: Til Høimesse; Eighth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; Guds Ord (7 more...)
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements