Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

570. Jeg veed mig en Søvn i Jesu Navn

1 Jeg veed mig en Søvn i Jesu Navn,
Den kvæger de trætte Lemmer,
Der redes en Seng i Jordens Favn,
Saa moderlig hun mig gjemmer,
Min Sjæl er hos Gud i Himmerig,
Og Sorgerne sine glemmer.

2 Jeg ved mig en Aften-Time god,
Og længes vel somme Tider,
Naar jeg er af Reisen træt og mod,
Og Dagen saa tungsom skrider:
Jeg vilde til Sengs saa gjerne gaa,
Og sovne ind sødt omsider.

3 Jeg veed mig en Morgen lys og skjøn,
Der synges i Livsens Lunde,
Da kommer han, Guds velsigned' Søn,
Med lystelig' Ord i Munde,
Da vækker han os af Søvne op
Alt udi saa sæle Stunde.

4 Jeg haver den Morgen mig saa kjær,
Og drager den tidt til Minde,
Da synge jeg maa, og se den nær,
Den Sol, som strør guld paa Tinde,
Som Smaafuglen ud mod Morgenstund
Op under de høie Linde.

5 Da træder Guds Søn til Gravens Hus,
Hans Røst i al Verden høres,
Da brydes alt Stængsel ned i Grus,
De dybe Havsgrunde røres,
Han raaber: Du Døde, kom herud!
Og frem vi forklaret føres.

6 Da aabnes den Dør til Himlens Stad,
Der nævnes de Kaarnes Navne.
Gud lade os alle mødes glad,
Og ingen af Vore savne!
Det unde os gud for Kristi Blod,
Vi maatte i Himlen havne!

7 O Jesu, træd du min Dødsseng til,
Rek Haanden med Miskund over,
Og siig: Denne Dreng, den Pigelil
Hun er ikke død men sover!
Og slip mig ei før, at op jeg staar,
I Levendes Land dig lover!

Text Information
First Line: Jeg veed mig en Søvn i Jesu Navn
Author: M. B. Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Tjuefjerde Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Twenty fourth Sunday after Trinity Sunday; Opstandelsen (10 more...)
Notes: Som: Den signede Dag, som vi nu se
Tune Information
Name: [Jeg veed mig en Søvn i Jesu Navn]
Composer: J. H. Schein (1627)
Key: E♭ MajorSuggestions or corrections? Contact usAdvertisements