Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

571. Zions Vægter hæver Røsten

1 Zions Vægter hæver Røsten:
Vaagn op! der blinker Lyn i Østen,
Vaagn op, Guds Stad, Jerusalem!
Midnats Mulm dig ruger over,
Men Herrens Time slaar,– hvo sover?
I klage Jomfruer, herfrem!
Se, Herren kommer ned,
Stat op, tag Lampen med!
Lad den brænde!
Paa Jesu Bud
Stat op, gak ud!
Han fører dig hjem til din Gud.

2 Zion Vægter-Raabet hører,
En himmelsk Glæde Hjertet rører,
Hun vaagner og staar freidig op.
Herren kommer stor og prægtig,
Af Naade sterk, af Sandhed mægtig;
Nu rinder hendes Stjerne op!
Ak, kom, du Krone skjøn,
Min Jesu, du Guds Søn!
Hosianna!
Vi følge med!
Du har bered
En Bolig os i Evighed!

3 Ære være dig, du Høie!
Ak Gud, hvad ser, hvad ser mit Øie!
Rundt om din Throne Engle-Rad!
Lyset er saa klart derinde,
Og hver din Ven vi der gjenfinde
Saa engleren og engleglad!
Hvad intet Øie saa,
Hvad aldrig Tanker naa,
Der vi skue!
Nu, Jord farvel!
Stig høit, min Sjæl,
Følg Jesum ind til Glædens Væld!

Text Information
First Line: Zions Vægter hæver Røsten
Original Language: German
Translator: Landstad
Author: F. Nicolai
Language: Norwegian
Publication Date: 1897
Topic: Tjuefemte Søndag efter Trefoldigheds Fet: Til Høimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday: High Mass; 14 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang (1 more...)
Tune Information
Name: [Zions Vægter hæver Røsten]
Composer: F. Nicolai (1599)
Key: C MajorMedia
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements