Zions vægter hæver Røsten

Representative Text

1 Zions Vægter hæver Røsten:
Vaagn op, der blinker Lyn i Østen,
Vaagn op, Guds Stad, Jerusalem!
Midnats Mulm dig ruger over,
Men Herrens Time slaar,– hvo sover?
I klage Jomfruer, herfrem!
Se, Herren kommer ned,
Stat op, tag Lampen med!
Lad den brænde!
Paa Jesu Bud
Stat op, gak ud!
Han fører dig hjem til din Gud.

2 Zion Vægter-Raabet hører,
En himmelsk Glæde Hjertet rører,
Hun vaagner og staar freidig op.
Herren kommer stor og prægtig,
Af Naade stærk, af Sandhed mægtig;
Nu rinder hendes Stjerne op!
Ak, kom, du Krone skjøn,
Min Jesus, du Guds Søn!
Hosianna!
Vi følge med!
Du har bered
En Bolig os i Evighed!

3 Ære være dig, du Høie!
Ak Gud, hvad ser, hvad ser mit Øie!
Rundt om din Throne Engle-Rad!
Lyset er saa klart derinde,
Og hver din Ven vi der gjenfinde
Saa engleren og engleglad!
Hvad intet Øie saa,
Hvad aldrig Tanker naa,
Der vi skue!
Nu, Jord Farvel!
Stig høit, min Sjæl,
Følg Jesus ind til Glædens Væld!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #571

Translator: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Author: Philipp Nicolai

Philipp Nicolai (b. Mengeringhausen, Waldeck, Germany, 1556; d. Hamburg, Germany, 1608) lived an eventful life–he fled from the Spanish army, sparred with Roman Catholic and Calvinist opponents, and ministered to plague-stricken congregations. Educated at Wittenberg University, he was ordained a Lutheran pastor in 1583 in the city of Herdecke. However, he was soon at odds with the Roman Catholic town council, and when Spanish troops arrived to reestablish Roman dominance, Nicolai fled. In 1588 he became chief pastor at Altwildungen and court preacher to Countess Argaretha of Waldeck. During that time Nicolai battled with Calvinists, who disagreed with him about the theology of the real presence of Christ in the Lord's Supper. These doctri… Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 8 of 8)

Evangeli harpe #446

Kirkesalmebog #d684

TextPage Scan

Kirkesalmebog #571

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #571

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #403

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #571

Salmebog udgiven af Synoden for den norsk-evang. luth. kirke i Amerika. Rev. ed. #d483

Suggestions or corrections? Contact us