280. O Naadens Sol og Glæde

1 O Naadens Sol og Glæde,
O Jesus, Livets Liv!
Dit Lys, din Trøst, din Glæde
Mig i mit Hjerte giv!
Lad mig din Godhed nyde,
Lad den min Aand nu pryde,
Min Lyst og Ære bliv!

2 Fra dig mit Haab begynder,
Og bliver kun hos dig,
Forlad mig mine Synder,
Og hjælp mig maadelig!
Ak, lad dit Hjertes Tale
Min trætte Sjæl husvale,
O Herre, hør du mig!

3 Fordriv af Hu og Sinde
Den gamle Adams Lyst,
Og byg dig selv derinde
Dit Tempel i mit Bryst,
At alt mit Liv maa være
Opofret dig til Ære,
Som dyrt mig har forløst!

4 O, lad mig altid findes
I Lysets rette Dragt,
Og lad mig altid mindes
Min Daabs den dyre Pagt,
At jeg i Død og Live
Dig huld og tro maa blive
Trods Helveds List og Magt!

5 Lær mig at elske, Herre,
Lær mig at elske dig!
Mit Hjerte det vil være
Kun dit evindelig!
Kun dig saa vil jeg følge
Alt over Dybets Bølge,
O, drag og hold du mig!

6 Ja, Jesus, giv mig Evne,
Giv Styrke mig og Mod,
Alt Ondt, du veed at nævne,
At træde under Fod!
Jeg intet kan udrette,
Kun du kan gjøre dette,
Min Frelser stor og god!

Text Information
First Line: O Naadens Sol og Glæde
Author: Ludvig Gotter
Translator: Wexels
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Second Sunday in Lent; Palm Sunday; Second Sunday after Easter (12 more...)
Notes: Som: Gud Faders Søn enbaarne
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us