Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

300. Se, hvor nu Jesus træder

1 Se, hvor nu Jesus træder
Hen til den Morderstad,
Endog man ham bereder
Saa stort et Blodebad!

2 Endog hans Guddoms Øie
Sit Fængsel, Kors og Nød
Forud kan agte nøie,
Ja se sin visse Død.

3 Dog vil han fri i Sinde
Mod sine Fiender gaa,
Han veed, han skal dem binde,
Og evig Seier faa.

4 Hans Adferd er kun ringe,
Et Asen er hans Hest,
Dog kan han undertvinge
Al Satans Gift og Pest.

5 Her er han, som vil løse
Hver syndebunden Træl,
Her er han, som vil øse
Trøst i hver bange Sjæl.

6 Her er han, som hu atter
Til Salem byder Fred,
Gak ud, o Zions Datter,
Og dig i hannem glæd!

7 Her er han, som vil favne
Dig med sin Kjærlighed,
Her er han, som vil gavne
Dig med sin blodig' Sved.

8 Her er han, som vil bære
En Tornekrans for dig,
Her er han, som skal være
Din Drot evindelig.

9 Her er han, som vil gyde
For dig sit Hjerte-Blod,
Her er han, som vil yde
Til dig en salig Flod!

10 O Jesus, gid jeg kunde,
Som jeg saa gjerne vil,
Dig ære nogenlunde,
O hjælp mig selv dertil!

11 Jeg gjerne mine Klæder
For dig vil lægge ned,
Jeg med i Flokken træder,
Som er med Tak bered.

12 Jeg bær og mine Palmer
For Ærens Konge frem,
Jeg synger mine Salmer,
O Jesus, hør dog dem!

13 Mit Hosianna klinger
Ved din den gode Aand,
Mit Hjerte sig opsvinger,
Oplettet ved din Haand.

14 Til Lykke, o til Lykke,
Du Ærens Konge, gak,
Min Død at undertrykke,
Og hav saa evig Tak.

Text Information
First Line: Se, hvor nu Jesus træder
Author: Kingo
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Palmesøndag: Til Høimesse; Palm Sunday; Første Søndag I Advent: Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium (16 more...)
Notes: Som: O Jesus, for din Pine
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements